Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021

 

V 1. pololetí 2021 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno celkem 2 201 bytů, což je o 139 bytů více než v loňském 1. pololetí. Více než čtvrtina z nich je v okrese Brno-venkov. Celkem byla ve sledovaném období zahájena výstavba 2 860 bytů, z toho téměř polovina v nových rodinných domech.

 

Zahájené byty 

Jihomoravský kraj se počtem 2 860 bytů, jejichž výstavba byla v letošním 1. až 2. čtvrtletí zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 14,1 % republikového celku. V porovnání s 1. až 2. čtvrtletím 2020 se zahájená výstavba v kraji navýšila o 4,6 %, tj. o 125 bytů. Zatímco výstavba bytů v bytových domech vzrostla (o 12,8 %), zahájená výstavba v rodinných domech naopak poklesla (o 4,9 %). Nejvyšší meziroční nárůst počtu zahájených bytů vykázal Jihočeský kraj (nárůst o 69,2 %, tj. o 749 bytů), ve čtyřech ze čtrnácti krajů ČR byl zaznamenán pokles.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2021
(předběžné údaje)Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

Ve sledovaném období se ze sedmi okresů Jihomoravského kraje na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (33,4 %) a Brno-venkov (21,2 %). Zahájená výstavba v okrese Brno-město dosáhla téměř dvojnásobku počtu bytů loňského 1. pololetí. Naproti tomu v ostatních okresech došlo k meziročnímu poklesu. Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 345 bytů, tj. 47,0 %), bytů v bytových domech bylo zahájeno 856 (tj. 29,9 %).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 6,7 %. Celkem bylo dokončeno 2 201 bytů, tedy o 139 bytů více než ve stejném období loňského roku. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 6,3 % (o 72 bytů). Bytů dokončených v bytových domech bylo meziročně o  109  více, tj. o 21,8 %. Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 13,0 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a Praze. Dokončená výstavba vzrostla ve sledovaném období ve všech krajích kromě krajů Jihočeského, Olomouckého a Zlínského.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2021
(předběžné údaje)Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okresech Brno-venkov (611 bytů, tj. 27,8 % krajského celku) a  Brno-město (544 bytů, tj. 24,7 % krajského celku). Růst dokončené výstavby byl zaznamenán ve všech okresech kromě okresů Brno-město, Břeclav a Znojmo, nejvyšší nárůst (o tři pětiny) vykázal okres Vyškov. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 55,1 % na byty v rodinných domech, 27,6 % zaujímaly byty v bytových domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov (třetina krajského počtu), na počtu bytů v bytových domech se nejvíce podílel okres Brno-město, a to 32,1 %.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 139