Bytová výstavba v 1. čtvrtletí 2019

 

V 1. čtvrtletí roku 2019 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 1 155 bytů, což je o 438 bytů více než v 1. čtvrtletí roku 2018. Nejvíce bytů bylo dokončeno v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 1 515 nových bytů, téměř 47 procent z nich v bytových domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 1 515 bytů, jejichž výstavba byla v 1. čtvrtletí 2019 zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 15,8 % republikového celku. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 59,0 %, tj. o 562 bytů. Více než trojnásobně meziročně vzrostla zahájená výstavba v Libereckém kraji (o 461 bytů), pokles byl zaznamenán v pěti krajích, nejvíce v Karlovarském kraji. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 14,8 % (o 75 bytů), v bytových domech vzrostla trojnásobně (o 480 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílel zejména okres Brno-město (39,6 %) a okresy Brno-venkov a Břeclav (13,9 %, resp. 13,7 %). Dvaapůlkrát vzrostla meziročně zahájená výstavba právě v Brně-městě (o 361 bytů), pokles zahájené výstavby, a to o 7,5 %, byl zjištěn v okrese Blansko.

Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v bytových domech (710 bytů, 46,9 %), bytů v rodinných domech bylo 581 (38,3 %).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2019

 Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji zaznamenala v 1. čtvrtletí 2019 nárůst o 61,1 %. Celkem bylo dokončeno 1 155 bytů, tedy o 438 bytů více než v loňském 1. čtvrtletí. Počet bytů dokončených v bytových domech vzrostl téměř dvaapůlkrát (o 221 bytů), počet dokončených bytů v rodinných domech vrostl o 28,4 % (o 133 bytů). Bylo dokončeno i 21 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory. Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 14,2 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)Tab. 2 Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2019

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Brno-město (276 bytů, tj. 23,9 % krajského celku). Meziročně poklesla dokončená výstavba pouze v okrese Brno-venkov (o 1,2 %).

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 52,1 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 31,1 % krajského počtu. Již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde bylo dokončeno 45,7 % z celkového počtu těchto bytů.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115