Bytová výstavba v 1. čtvrtletí 2018

 

Od počátku letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 717 bytů, což je o 129 bytů méně než ve stejném období roku 2017. Více než polovina z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 953 nových bytů, 53 procent z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 953 bytů, jejichž výstavba byla v 1. čtvrtletí letošního roku zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 12,5 % republikového celku. V porovnání s 1. čtvrtletím 2017 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 9,5 %, tj. o 83 bytů. Téměř dvojnásobně meziročně vzrostla zahájená výstavba ve Zlínském kraji (o 194 bytů), pokles byl zaznamenán v Hl. m. Praze, Plzeňském a Libereckém kraji. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 10,7 % (o 49 bytů), v bytových domech vzrostla o 7,2 % (o 16 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (25,1 %) a Brno-venkov (21,4 %). V Brně-městě však zahájená výstavba meziročně poklesla o 5,5 %, na druhé straně v okrese Znojmo vzrostla o 80,7 %. Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (506 bytů, tj. 53,1 %), bytů v bytových domech bylo 230 (24,1 %).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2018

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji zaznamenala v 1. čtvrtletí letošního roku pokles o 15,2 %. Celkem bylo dokončeno 717 bytů, tedy o 129 bytů méně než ve stejném období roku 2017. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrost o 5,9 % (o 26 bytů), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl o 17,7 % (o 32 bytů). Celkem bylo dokončeno 22 bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách (meziročně o 13 více) a 15 bytů v nebytových stavbách (budovách) (meziročně o 7 více). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 10,4 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší. Dokončená výstavba vzrostla v jedenácti krajích, nejvíce v Libereckém kraji, k meziročnímu poklesu došlo v krajích Jihočeském, Hl. městě Praze a Jihomoravském, kde byl propad nejvyšší.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 2 Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2018

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Brně-venkov (257), jejich počet se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 zvýšil o 21,2 %, tj. o 45 bytů. K nejvýraznějšímu meziročnímu propadu došlo v okrese Brno-město (o 57,7 %, tj. o 184 bytů).

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 65,4 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 41,4 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 35,6 % z celkového počtu těchto bytů.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115