Bytová výstavba v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Za prvních 9 měsíců letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 3 242 bytů, což je o 424 bytů více než ve stejném období roku 2018. Více než polovina z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 3 606 nových bytů, převážně v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 3 606 bytů, jejichž výstavba byla v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zahájena, řadí na 3. nejvyšší příčku za Hl. město Prahu a Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 12,4 % republikového celku. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 13,5 %, tj. o 429 bytů. Téměř dvojnásobně  meziročně vzrostla zahájená výstavba v Libereckém kraji (o 680 bytů), pokles byl zaznamenán ve čtyřech krajích. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 8,9 % (o 151 bytů), v bytových domech vzrostla o 69,7 % (o 470 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (25,3 %) a Brno-venkov (18,4 %). V Brně-městě zahájená výstavba meziročně vzrostla o 29,5 % (o 208 bytů), nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v okrese Vyškov (o 48,6 %, tj. o 162 bytů). Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 842 bytů, tj. 51,1 %), bytů v bytových domech bylo 1 144 (31,7 %).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla o 15,0 %, celkem bylo dokončeno 3 242 bytů, tedy o 424 bytů více než ve stejném období roku 2018. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 9,8 % (o 147 bytů), počet bytů dokončených v bytových domech vzrostl o 17,3 % (o 172 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 12,6 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a Hl. městě Praze. Dokončená výstavba poklesla ve sledovaném období ve čtyřech krajích, nejvíce (o 62,7 %vzrostla v Olomouckém kraji.

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Brno-město (973 bytů), jejich počet se meziročně zvýšil o 232 bytů, tj. o 31,3 %. Přestože v okrese Brno-venkov bylo dokončeno 796 bytů (druhý nejvyšší počet mezi okresy), rozvíjela se zde bytová výstavba nejpomaleji, meziročně bylo dokončeno o 112  bytů méně, tj. o 12,3 %. Téměř dvojnásobně vzrostla bytová výstavba v okrese Hodonín.

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 50,7 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 35,0 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 69,9 % z celkového počtu těchto bytů. Dokončeno bylo i 21 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory, ve stejném období loňského roku byly dokončeny pouze 3 byty.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115