Bytová výstavba v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

V 1. pololetí letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 2 228 bytů, což je o 561 bytů více než ve stejném období roku 2018. Nejvíce bytů bylo dokončeno v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 2 448 nových bytů, téměř polovina z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 2 448 bytů, jejichž výstavba byla v 1. pololetí letošního roku zahájena, řadí na 3. nejvyšší příčku za Středočeský kraj a Hl. město Prahu. Tento počet bytů představuje 12,8 % republikového celku. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 22,5 %, tj. o 450 bytů. Více než dvojnásobně meziročně vzrostla zahájená výstavba v Libereckém kraji (o 506 bytů), pokles byl zaznamenán ve čtyřech krajích, nejvíce ve Středočeském kraji. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 8,1 % (o 88 bytů), v bytových domech vzrostla více než dvojnásobně (o 456 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (29,1 %) a  Brno-venkov (17,3 %), přičemž v okrese Brno-venkov meziročně poklesla zahájená výstavba bytů o 2,1 % (o 9 bytů). O více než třetinu poklesla zahájená výstavba v okrese Blansko ( o 121 bytů).

Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 177 bytů, 48,1 %), bytů v bytových domech bylo 859 (35,1 %).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji meziročně vzrostla o třetinu. Celkem bylo dokončeno 2 228 bytů, tedy o 561 bytů více než v loňském 1. pololetí. Počet bytů dokončených v bytových domech vzrostl o 332 bytů (o 63,4 %), v rodinných domech bylo dokončeno o 155 bytů více než loni (o 16,6 %). Bylo dokončeno i 21 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory. Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 13,5 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2019

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Brno-město (664 bytů, tj. 28,9 % krajského celku). Meziročně vzrostla dokončená výstavba ve všech okresech kraje.

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 48,9 % na byty v rodinných domech, třetina z nich byla v okrese Brno-venkov. Již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde bylo dokončeno 53,6 % z celkového počtu těchto bytů.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115