Bytová výstavba v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

V 1. pololetí letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 1 668 bytů, což je o 370 bytů méně než ve stejném období roku 2017. Téměř 60 procent z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 1 998 nových bytů, více než polovina z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 1 998 bytů, jejichž výstavba byla v 1. pololetí letošního roku zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 12,1 % republikového celku. V porovnání s 1. pololetím 2017 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 0,5 %, tj. o 10 bytů. Téměř o polovinu meziročně vzrostla zahájená výstavba v Kraji Vysočina (o 341 bytů), pokles byl zaznamenán v  Plzeňském a Olomouckém kraji. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji poklesla v rodinných domech o 0,5 % (o 6 bytů), v bytových domech o 22,2 % (o 115 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (24,7 %) a Brno-venkov (21,6 %). V Brně-městě zahájená výstavba meziročně vzrostla o 10,3 % (o 46 bytů), nejvyšší nárůst byl zaznamenán o okresech Blansko (o 60,7 %, tj. o 130 bytů) a Znojmo (o 50,8 %, tj. o 63 bytů). Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 089 bytů, tj. 54,5 %), bytů v bytových domech bylo 403 (20,2 %).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji zaznamenala v 1. pololetí letošního roku pokles o 18,2 %. Celkem bylo dokončeno 1 668 bytů, tedy o 370 bytů méně než ve stejném období roku 2017. Počet bytů dokončených v rodinných domech poklesl o 0,3 % (o 3 byty), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl o 19,4 % (o 126 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 11,2 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší. Jihomoravský kraj spolu s Hl. městem Prahou byly jediné dva kraje, kde dokončená bytová výstavba meziročně poklesla. Dokončená výstavba vzrostla nejvíce v Libereckém kraji.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2018

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v  Brně-městě (502 bytů), jejich počet se však ve srovnání s 1. pololetím 2017 snížil o více než polovinu (o 421 bytů), což byl v meziokresním srovnání nejvýraznější propad. O rovných 100 bytů více bylo meziročně dokončeno v okrese Břeclav (233 bytů).

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 56,0 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 38,1 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 64,1 % z celkového počtu těchto bytů.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115