Bytová výstavba v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Za prvních 6 měsíců letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 2 038 bytů, což je o 274 bytů více než v 1. pololetí roku 2016. Téměř 70 procent z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 1 988 nových bytů, více než 50 procent z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 1 988 bytů, jejichž výstavba byla v letošním 1. pololetí zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku mezi čtrnácti kraji republiky. Tento počet bytů představuje 13,2 % republikového celku. V porovnání s loňským 1. pololetím vzrostla zahájená výstavba v kraji o 23,6 %, tj. o 380 bytů. Nejvýrazněji meziročně vzrostla zahájená výstavba v Olomouckém kraji (o 733 bytů), pokles byl zaznamenán pouze v   Jihočeském a Plzeňském kraji. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 11,3 % (o 111 bytů), v bytových domech o 60,4 % (o 195 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (22,5 %) a Brno-venkov (23,1 %). V Brně-městě zahájená výstavba vzrostla meziročně o 10,1 %, v okrese Brno-venkov o 15,0 %. Nejvyšší pokles byl zaznamenán v okrese Znojmo, a to 45,1 %.

Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 095 bytů, tj. 55,1 %), bytů v bytových domech bylo 518 (26,1 %).

Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2017
(předběžné údaje)Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíZahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji zaznamenala v 1. pololetí letošního roku nárůst o 15,5 %. Celkem bylo dokončeno 2 038 bytů, tedy o 274 bytů více než v 1. pololetí 2016. Počet bytů dokončených v bytových domech vzrost o 72,9 % (o 274 bytů), počet dokončených bytů v rodinných domech vrostl 6,6 % (o 58 bytů). Celkem bylo dokončeno 76 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory (o 4 byty méně než ve stejném období roku 2016) a 78 bytů v nebytových budovách (o 108 méně). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 15,9 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší. Dokončená výstavba vzrostla v osmi krajích, nejvíce v Ústeckém kraji, největší propad byl v Libereckém kraji.

Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2017
(předběžné údaje)Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2017

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v Brně-městě (923), jejich počet se ve srovnání s loňským 1. pololetím zvýšil o 40,5 %. K nejvýraznějšímu meziročnímu propadu došlo v okrese Znojmo (o 50,3 %).

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadl nejvyšší podíl na byty v rodinných domech (46 %). Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 43,2 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 88,9 % z celkového počtu těchto bytů.

Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíDokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Bc. Martina Nováková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: martina.novakova@czso.cz
tel.: 542 528 200