Změny územní struktury k 1.1.2021

 

Od 1. ledna 2021 se mění území některých správních obvodů obcí s rozšířenou působností a okresů České republiky a to na základě zákona č. 51/2020 Sb. o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 29. ledna 2020.

Změny se týkají Středočeského, Libereckého, Plzeňského, Zlínského kraje a kraje Vysočina (viz Podrobnější informace a tabulky pod textem).

Tento zákon mimo jiné zrušuje zákon č. 36/1960 Sb (viz níže), na základě kterého byla hl. m. Praha rozdělena do 10 obvodů (Praha 1 až Praha 10). Zároveň však nový zákon č. 51/2020 stále toto rozdělení do 10 obvodů zachovává. Viz paragraf 5 toho zákona (č. 51/2020 Sb.):

Vymezení obvodů hlavního města Prahy

Ve správním obvodu hlavního města Prahy je na úrovni okresů vymezeno 10 obvodů, kterými jsou: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10.“

Z tohoto pohledu se v územním členění Prahy od 1. 1. 2020 nic nemění.

Informace k územnímu členění hl. m. Prahy do správních obvodů a městských částí lze nalézt zde:

https://www.czso.cz/csu/xa/vice_k_uzemnim_a_samospravnim_jednotkam-lwxv

https://www.czso.cz/documents/11236/17812531/Praha1-22_MC.jpg/f48b37e5-329b-42a3-a505-491f405b59a6?version=1.1&t=1552380773092

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnější informace:

Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 29. ledna 2020 byl zveřejněn v částce 22/2020 Sbírky zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.          

Základní principy územně správního členění:        

 • území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů
 • správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností
 • správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů
 • území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území
 • okresy jsou jako územní celek zachovány, jejich území je vymezeno pomocí správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • v hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody
 • mimo jiné se zrušuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, tím se ruší „staré“ kraje v hranicích z roku 1960            

Vymezení jednotlivých územních celků:

 • v zákoně č. 51/2020 Sb. je jmenovitě vymezeno členění jednotlivých krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností a také členění okresů na tyto obvody
 • správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
  • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020
 • správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
  • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ze dne 28. července 2020

Změny hranic územních celků:

 • hranice krajů se nemění
 • proti dosavadnímu stavu se mezi SO ORP přesouvá celkem 5 obcí
  • 3 obce se přesouvají z SO ORP Český Brod do SO ORP Lysá nad Labem
  • 1 obec se přesouvá z SO ORP Turnov do SO ORP Jablonec nad Nisou
  • 1 obec se přesouvá z SO ORP Jihlava do SO ORP Havlíčkův Brod
 • proti dosavadnímu stavu se mezi okresy přesouvá celkem 13 obcí
  • 1 obec se přesouvá z okresu Nymburk do okresu Kolín
  • 2 obce se přesouvají z okresu Vsetín do okresu Zlín
  • 9 obcí se přesouvá z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih
  • 1 obec se přesouvá z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou

Příslušnost některých obcí do jiného okresu:

 • sídlo správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov náleží do okresu Semily, ale v rámci tohoto obvodu
  • 2 obce zůstávají v okrese Jablonec nad Nisou
  • 13 obcí zůstává v okrese Liberec

Podrobnější informace o změnách v zařazení jednotlivých obcí (včetně jejich výměry a počtu obyvatel) jsou uvedeny na jednotlivých stránkách krajů:

Středočeský

Plzeňský

Liberecký

Vysočina

Zlínský