Životní prostředí

 

Přehled výkazů pro rok 2020

 

V roce 2020 rozesílají a sbírají výkazy ŽP 1-01 (o výdajích na ochranu životního prostředí) kolegové z Krajské správy v Ústí nad Labem (https://www.czso.cz/csu/xu/).