Zimní Praha přilákala v 1. čtvrtletí 2024 rekordní množství turistů

 

10. 5. 2024
 

Do Prahy přijelo v prvním kvartále 2024 celkem 1 570 172 hostů, což je nejvíce ve srovnatelné časové řadě prvních čtvrtletí od roku 2012. Zahraničních hostů meziročně přibylo více než 200 tisíc a jejich počet tak těsně atakoval hranici 1,2 mil.
V hlavním městě bylo ve sledovaném období realizováno takřka 3,5 mil. přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních, tj. druhý nejvyšší výsledek za srovnatelná období v posledních 13 letech. Meziročně přibylo více než půl milionu přenocování.

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze

První čtvrtletí letošního roku přineslo další výrazné oživení cestovního ruchu v Praze. Do hromadných ubytovacích zařízení v hlavním městě přijelo od ledna do března 2024 celkem 1 570 172 hostů. Více než tříčtvrtinovou většinu z nich tvořili nerezidenti (76,3 %), kterých do Prahy zavítalo 1 197 860. Rezidentů se zde ubytovalo 372 312 (23,7 %).
 

Graf 1: Hosté a přenocování v Praze – 1Q 2015 až 1Q 2024

Graf 1: Hosté a přenocování v Praze – 1Q 2015 až 1Q 2024

V porovnání počtu hostů za období leden až březen od roku 2012 do současnosti jde o nejvyšší celkový počet hostů i o nejvyšší počet rezidentů v celé této časové řadě. Z pohledu nerezidentů bylo dosaženo třetího nejvyššího výsledku za srovnatelné období (oproti nejvyšší návštěvnosti v prvním čtvrtletí roku 2018 zaostával letošní počet zahraničních hostů jen o 64,2 tis.).

Do Prahy se již tradičně vydávali v první řadě Evropané (79,1 %), s velkým odstupem následovali asijští hosté (12 %). Podle státní příslušnosti bylo možné v pražských ulicích potkávat nejčastěji Němce, kterých ve sledovaném období přijelo 207,3 tis. (17,3 % z celkového množství zahraničních hostů). Přibližně poloviční množství v porovnání s německými hosty tvořila klientela ze Spojeného království (102,1 tis.) a poměrně těsně pod hranicí 100 tis. hostů zůstali Italové (97,1 tis.). Z mimoevropských zemí zaznamenala pražská hromadná ubytovací zařízení v největší míře návštěvníky z USA (4,6 % z celkového množství zahraničních hostů). Mezi asijskými hosty si připsali prvenství Jihokorejci (29,2 tis.), podobný podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí měli i Izraelci (2,2 %).
 

Graf 2: Podíl rezidentů a nerezidentů na celkovém počtu hostů – 1Q 2015 až 1Q 2024

Graf 2: Podíl rezidentů a nerezidentů na celkovém počtu hostů – 1Q 2015 až 1Q 2024

Meziročně přibylo v Praze 227 390 hostů (16,9 %). Přírůstek nerezidentů tvořil 89,4 % z celkového přírůstku hostů. V porovnání s prvním kvartálem roku 2023 přibyla hostů ze zahraničí více než pětina (203,4 tis.). Vyšší byla i návštěvnost ze strany českých a moravských rezidentů, kterých bylo zaevidováno o 24 tis. více než před rokem (+6,9 %). V absolutních číslech vykázala hromadná ubytovací zařízení nejvyšší meziroční nárůst návštěvnosti u Němců (+30,1 tis.), Italů (23,6 tis.) a občanů Spojeného království (+21,5 tis.). Výraznější úbytek byl zaznamenán pouze u Ukrajinců (-7,7 tis.), kde ale nelze v posledních letech v některých případech jednoznačně určit důvod pobytu, a u Poláků (-1,8 tis.).

Hostů meziročně přibylo ve všech třech sledovaných měsících (celkově jich přibývá nepřetržitě již od dubna 2021).
 

Graf 3: Podíl nerezidentů z jednotlivých zemí na jejich celkovém počtu v Praze
v 1. čtvrtletí 2024

Graf 3: Podíl nerezidentů z jednotlivých zemí na jejich celkovém počtu v Praze v 1. čtvrtletí 2024

 

Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze

V hromadných ubytovacích zařízeních v Praze bylo za první 3 měsíce roku 2024 realizováno 3 489 955 přenocování. Z toho připadlo 2,9 mil. (82,6 %) na hosty ze zahraničí a 608,5 tis. (17,4 %) na rezidenty. Ve srovnatelné časové řadě prvních čtvrtletí od roku 2012 jde o druhý nejvyšší celkový počet přenocování a o třetí nejvyšší počet přenocování nerezidentů. Na straně domácích hostů byl v rámci třináctileté srovnatelné historie prvních čtvrtletí zaevidován v letošním roce celkově nejvyšší počet přenocování v pražských hromadných ubytovacích zařízeních.

Nejvyšší počet přenocování v pražských hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních realizovali od ledna do března 2024 občané Německa (480,3 tis. – tj. 16,7 % z celkového množství přenocování zahraničních hostů), Spojeného království (275,1 tis. – tj. 9,5 %) a Itálie (266,4 tis. – tj. 9,2 %).

V porovnání s prvním kvartálem roku 2023 vykázala hromadná ubytovací zařízení nárůst celkového počtu přenocování o 542,2 tis. (18,4 %), u zahraničních hostů o 506,4 tis. (21,3 %) a u rezidentů o 35,8 tis. (6,2 %). Počet přenocování německých státních příslušníků meziročně narostl o 76,1 tis., italských občanů o 68,7 tis. a britských turistů o 57,7 tis.


Graf 4: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na 1 hosta v Praze
v 1. čtvrtletí 2024

Graf 4: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na 1 hosta v Praze v 1. čtvrtletí 2024

Průměrný počet přenocování v hlavním městě dosáhl celkově na 2,2 noci, u zahraničních hostů na 2,4 noci a u rezidentů na 1,6 noci. Ze zemí s významnější návštěvností pobývali v Praze nejdéle po časový úsek přesahující v průměru 3 noci Izraelci a Řekové. Pouze krátce se kromě rezidentů (1,6 noci) návštěvě Prahy věnovali Číňané (1,7 noci).

 

Porovnání krajů

Z celkového bezmála dvoumilionového množství zahraničních hostů České republiky jich zamířilo do Prahy bezkonkurenčních 61,7 %, s velkým odstupem následoval kraj Karlovarský (8,8 %). Naproti tomu v krajích Pardubickém nebo Vysočina nedosáhnul podíl zahraničních turistů na celkové návštěvnosti ani na 1 %.

Čeští rezidenti svoji návštěvnost rozdělili do jednotlivých krajů České republiky rovnoměrněji než hosté ze zahraničí, přesto i pro ně byla Praha největším magnetem (17,1 % jich navštívilo hlavní město). Dalších 11,9 % rezidentů zamířilo do Královéhradeckého kraje, naopak pouze 2,6 % domácích hostů si zvolilo pro pobyt kraj Ústecký.

Praha je tradičně krajem, který je nejvýrazněji orientován na návštěvníky ze zahraničí. Nejinak tomu bylo i v letošním prvním čtvrtletí, kdy 76,3 % hostů v hromadných ubytovacích zařízeních hlavního města byli cizinci. Druhým krajem, kde zahraniční hosté (58,2 %) převažovali nad domácími, byl kraj Karlovarský, což je dáno velmi vysokou návštěvností ze strany německé klientely (72 % zahraničních hostů v Karlovarském kraji byli Němci). Mezi 30 a 40 % zahraničních hostů se pohybovaly kraje Plzeňský (38,1 %), Jihomoravský (37,3 %), Ústecký (35,5 %) a Jihočeský (31,2 %).
 

Graf 5: Podíl krajů na celkové návštěvnosti ze zahraničí v 1. čtvrtletí 2024

Graf 5: Podíl krajů na celkové návštěvnosti ze zahraničí v 1. čtvrtletí 2024

 

Graf 6: Podíl krajů na celkové návštěvnosti rezidentů v 1. čtvrtletí 2024

Graf 6: Podíl krajů na celkové návštěvnosti rezidentů v 1. čtvrtletí 2024

Celkově meziročně přibylo hostů ve všech krajích s výjimkou kraje Pardubického (-1,6 %), nejvýraznější nárůst zaznamenala Praha (+16,9 %). Počet přenocování vzrostl v devíti krajích, nejvyšší pokles zaevidovala hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji (-4,7 %).

 

 

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.
Výsledky za 1. čtvrtletí 2024 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za 1. čtvrtletí roku 2024 jsou předběžné.
Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_casove_rady_cestovni_ruch

 

 

Kontakt:
Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz


 

  • Zimní Praha přilákala v 1. čtvrtletí 2024 rekordní množství turistů - pdf