Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání

 

 •  

  Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 • Tab. 1 Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů
 • Tab. 2 Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle krajů
 • Tab. 3 Výzkumní pracovníci podle krajů
 • Tab. 4 Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 •  

  Výdaje na výzkum a vývoj

 • Tab. 5 Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Tab. 6 Běžné výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Tab. 7 Investiční výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Tab. 8 Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zahraničních zdrojů podle krajů
 • Tab. 9 Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný v podnikatelském sektoru podle krajů
 • Tab. 10 Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Tab. 11 Běžné výdaje na výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Tab. 12 Investiční výdaje na výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Tab. 13 Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru financovaný z veřejných zdrojů podle krajů
 •  

  Podpora výzkumu a vývoje

 • Tab. 14 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR podle krajů
 • Tab. 15 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR prováděného v soukromých podnicích podle krajů
 • Tab. 16 Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích podle krajů
 •  

  Patenty

 • Tab. 17 Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR domácími přihlašovateli podle roku podání a krajů
 • Tab. 18 Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR soukromými podniky podle roku podání a krajů
 • Tab. 19 Udělené patenty v ČR domácím přihlašovatelům podle roku udělení patentu a krajů
 • Tab. 20 Udělené patenty v ČR soukromým podnikům podle krajů
 • Tab. 21 Platné patenty k 31. 12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů
 •  

  Terciární vzdělávání

 • Tab. 22 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v České republice podle trvalého bydliště
 • Tab. 23 Studenti přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v ČR podle trvalého bydliště
 • Tab. 24 Studenti technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v ČR podle trvalého bydliště
 • Tab. 25 Populace ve věku 25–64 let s terciárním vzděláním celkem podle krajů
 • Tab. 26 Ženy ve věku 25–64 let s terciárním vzděláním podle krajů
 •  

  Specialisté, Techničtí a odborní pracovníci

 • Tab. 27 Specialisté a Techničtí a odborní pracovníci podle krajů
 • Tab. 28 Průměrná hrubá měsíční mzda Specialistů podle krajů