Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2020 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11,5 tis. domácností, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. 2. do 26. 7. 2020 (termín byl prodloužen) prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2020. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a  je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Tazatelé navštíví osobně vybrané domácnosti a zjištěné údaje budou zapisovat buď do papírových dotazníků, nebo do elektronického dotazníku v notebooku.

V hlavním městě Praze bude v rámci tohoto šetření navštíveno 1 427 domácností – 670 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 757 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant šetření EU-SILC:

RNDr. Jana Šídlová

tel.: 274 052 084/ 731 439 289

e-mail: jana.sidlova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
tel.: 274 052 673
infoservispraha@czso.cz

 

Výsledky předchozích šetření najdete na stránkách ČSÚ: