rok 2009

 

  • změna katastrální hranice mezi k.ú. Dolní Měcholupy a k.ú. Dubeč

    změna hranice mezi k.ú. Dolní Měcholupy a Dubeč

    S účinností od 8.5.2009 došlo ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Dolní Měcholupy a k.ú. Dubeč. Hranice byla upravena tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi stejnojmennými městskými částmi. Přesah k.ú. Dolní Měcholupy do MČ Dubeč byl tvořen základní sídelní jednotkou (ZSJ) 320625 Dolní Měcholupy-východ B. Území této ZSJ bylo také územím územně technické jednotky (ÚTJ) 920622 Dolní Měcholupy-Praha-Dubeč. Změnou hranice k.ú. došlo k zániku této ZSJ a ÚTJ.

    Území zaniklé ZSJ bylo sloučeno se ZSJ 033332 Dubeč. Zároveň došlo ke změně názvu ZSJ 132551 Dolní Měcholupy-východ A na Dolní Měcholupy-východ.

    Území zaniklé ÚTJ bylo sloučeno s ÚTJ 633330 Dubeč. Zároveň došlo ke změně názvu ÚTJ 732541 Dolní Měcholupy-Praha-Dolní Měcholupy na Dolní Měcholupy.