Reálná mzda v Praze vzrostla meziročně o 5,1 %

 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2018 hodnoty 38 436 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (30 265 Kč) byla vyšší o 27,0 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a ostatními částmi ČR nadále výrazný. Proti poslednímu kvartálu roku 2017, kdy se vyplácely odměny a další finanční bonusy, došlo v Praze v 1.čtvrtletí k poměrně výraznému poklesu průměrné mzdy. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 1. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (30 069 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících s automobilovým průmyslem. Jedině mzda Pražanů však přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (26 287 Kč). Mzda zde byla o více než třicet procent menší než v Praze a i za republikovým průměrem zaostala o 13,1 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Olomoucký  a Jihočeský.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2018 v Praze nárůst o 7,0 %, což byl nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Karlovarském (+ 10,1 %), na Vysočině a v kraji Ústeckém (oba + 9,5 %) a ve Zlínském kraji  (+ 9,2 %). Kromě Prahy rostly nejpomaleji mzdy v 1. čtvrtletí v krajích Středočeském (+ 8,0 %), Moravskoslezském (+ 8,2 %) a Královéhradeckém (+ 8,3 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 1,9 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2018 o 6,6 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 1,8 %, vzrostla zde reálná mzda o 5,1 %.

V 1. čtvrtletí 2018 v Praze poměrně silně vzrostl počet zaměstnanců (869,5 tis.). Stejně silně vzrostl i podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR až na 21,6 %. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 4 033,7 tisíc zaměstnanců. Hodnota počtu zaměstnanců za Prahu představovala maximum v časové řadě počítané od roku 2010.

Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 6,3 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Liberecký (+ 2,7 %). V meziročním srovnání se pouze v Královéhradeckém kraji počet zaměstnanců snížil, a to o 2,0 % .

 

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci  zveřejněnou na:

https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-vzrostly-za-posledni-desetileti-o-vice-nez-40-

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2018

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

 

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

 

Zveřejněno  4.6. 2018

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (1. čtvrtletí 2018)