Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze v 1. čtvrtletí 2014

 

Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze v 1. čtvrtletí 20141)


Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla v 1.čtvrtletí roku 2014 úrovně 32 948 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za Českou republiku (24 806 Kč) byla vyšší o 32,8 % a potvrdila tak trend, kdy mzdy v Praze převyšují republikový průměr přibližně o 30 %.

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu má kraj Středočeský (24 412 Kč), což je do značné míry důsledkem vlivu blízkosti Prahy. O vlivu Prahy na výši průměrné mzdy v celé republice svědčí to, že třináct zbývajících krajů nedosahuje výše celorepublikové průměrné mzdy. V pomyslném žebříčku dle výše průměrné hrubé mzdy zůstal na posledním místě Karlovarský kraj (21 182 Kč), kde byla průměrná mzda o 35,7 % menší než v Praze a o 14,6 % menší než za celou republiku. Trojici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily Zlínský a Olomoucký kraj, který proti minulému čtvrtletí nahradil Pardubický kraj.
V meziročním srovnání ve všech 14 krajích v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2013 průměrná mzda vzrostla (průměrný růst za celou ČR dosáhl 3,3 %). Praha měla tento nárůst nejnižší ze všech krajů (+ 2,6 %). Meziročně si nejvíce polepšili zaměstnanci ve Zlínském kraji, kde průměrná mzda vzrostla o 4,3 %. Za nimi následovali zaměstnanci z Jihomoravského a Jihočeského kraje, kde meziroční růst průměrné mzdy činil 3,9 %. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily jen o 0,2 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2014 o 3,1 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,8 %, byl zde nárůst reálné mzdy výrazně nižší než za celou ČR, a to 1,8 %.
V Praze bylo v 1. čtvrtletí 2014 evidováno 741,3 tisíc zaměstnanců. Zaměstnanců pracujících v Praze tak byla jedna pětina (20,0 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 709,0 tisíc zaměstnanců.
V relativním vyjádření zaznamenal největší meziroční přírůstek počtu zaměstnanců ze všech krajů kraj Středočeský (+ 1,0 %), v Praze počet zaměstnanců narostl o 0,6 %.

__________________________________________
1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2014-i0wjdfa0il
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2014-aii1p7b0e0

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

  • RI_PHA_tab_05062014_mzdy.xls
  • RI_Pha_05062014_mzdy.pdf