Průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2019 v Praze

 

4. 12. 2019

Průměrná hrubá mzda v Praze dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 hodnoty 41 720 Kč.

Průměrná mzda zaměstnanců v Praze je tak o 23,8 % vyšší než mzda za ČR celkem a vzrostla meziročně o 5,9 %.

Také ve 3. čtvrtletí roku 2019 rostly v Praze jak počty zaměstnanců, tak jejich průměrné mzdy. Evidenční počet zaměstnanců[1] byl ve třetím čtvrtletí tohoto roku 842,2 tisíc, zvýšil se tedy meziročně o 2,3 %.  Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců dosáhly úrovně 41 720 Kč, zvýšení tedy bylo 5,9 procentní.

Tyto výsledky vyplývají ze zjišťování ČSÚ v podnicích[2]. Údaje reprezentují hrubou mzdu, tedy před snížením na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu.

Nadprůměrné mzdy zaměstnanců jsou kromě Prahy ještě ve Středočeském kraji (převyšuje republikový průměr o 1,1 %). Ostatní kraje mají průměrné mzdy nižší než je republikový průměr, ale kraje Plzeňský a Jihomoravský průměru za ČR téměř dosahují (mají hrubé mzdy nižší než mzdy za ČR pouze o 2,0 % respektive o 3,4 %.

Situace na trhu práce v ČR i v Praze se vyznačuje vysokým počtem zaměstnaných osob, rekordně nízkou nezaměstnaností (k 30. 9. 2019 byl v Praze podíl nezaměstnaných podle dat úřadů práce 1,97 %) a vysokým počtem volných pracovních míst (74,7 tisíc volných pracovních míst evidovaných úřady práce v Praze k 30.9.2019).

 

Graf Vývoj průměrné hrubé mzdy a počtu zaměstnanců v Praze v jednotlivých čtvrtletích (2014-2019)

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019

Analýza k vývoji na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2019:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-3-ctvrtleti-2019

Kontakt:
Mgr. Jana Podhorská
Oddělení informačních služeb
Tel.: 274 052 673
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

 


[1] Přepočtený na plně zaměstnané

[2] Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců

 

  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích*) ČR ve 3. čtvrtletí 2019
  • Prumerne_hrube_mzdy_Praha_3Q2019.pdf