Průměrná mzda v Praze - 2. čtvrtletí 2022

 

5. 9. 2022

Hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla ve 2. čtvrtletí roku 2022 hodnoty 49 221 Kč a byla tak opět nejvyšší mezi kraji. Průměr republiky přesáhla o 22,8 %. Kraj s druhou nejvyšší mzdou (Středočeský, 41 825 Kč) měl průměrnou mzdu o 4,3 % vyšší, než byl průměr za ČR (40 086 Kč). Oproti 2. čtvrtletí 2021 mzda v Praze nominálně vzrostla o 5,7 %, reálně (po započtení růstu spotřebitelských cen) poklesla o 8,7 %. V celé ČR došlo k reálnému poklesu průměrné mzdy o 9,8 %.

Regionální obrázek rozložení průměrné hrubé měsíční mzdy zůstává dlouhodobě stejný. Praha (s průměrnou hrubou měsíční mzdou 49 221 Kč) a Středočeský kraj (41 825 Kč) přesahují svými hrubými mzdami průměr ČR (40 086 Kč). Ostatní kraje ve 2. čtvrtletí roku 2022 nedosáhly úrovní svých mezd na republikový průměr. Krajem s třetí nejvyšší mzdou byl kraj Jihomoravský (39 041 Kč). V Karlovarském (34 725 Kč), Pardubickém (35 385 Kč) a Zlínském kraji (35 864 Kč) byla úroveň průměrných mezd nejnižší.

Obrázek 1 Průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 v krajích 1)

1) údaje za rok 2022 jsou předběžné

Oproti 2. čtvrtletí roku 2021 se ve 2. čtvrtletí 2022 zvýšil v Praze počet zaměstnanců o výrazných 27,3 tisíc (3,3 %) na 850,9 tisíc. To představovalo více jak polovinu z nárůstu počtu zaměstnanců v celé ČR, kde se jejich počet zvýšil o 49,9 tisíc. Také v Jihomoravském (467,0 tisíc zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2022) a Středočeském kraji (417,5 tisíc zaměstnanců) došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců (o 7,1 tisíc resp. 6,7 tisíc), i když bylo mnohem méně výrazné než v Praze. Dohromady s Prahou se v těchto třech krajích zvýšil počet zaměstnanců o 41,1 tisíc, což představovalo 82 % z celorepublikového nárůstu počtu zaměstnanců. Ve dvou krajích (Ústecký s 241,4 tisíci zaměstnanci a Liberecký s 143,2 tisíci zaměstnanci) počet zaměstnanců meziročně poklesl, ale jen mírně (o 0,7 resp. 0,1 tisíc).

Obrázek 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2022 v krajích 1)

1) údaje za rok 2022 jsou předběžné

Obrázek 3 ilustruje vývoj průměrných hrubých mezd a evidenčního počtu zaměstnanců v Praze v jednotlivých čtvrtletích od roku 2018. Zatímco během epidemie koronaviru v letech 2020 a 2021 se ekonomická situace projevila zejména snižováním a výkyvy v počtu zaměstnanců, v posledních dvou čtvrtletích má ekonomická situace v ČR s přetrvávající vysokou inflací vliv především na reálnou úroveň mezd jak v Praze, tak v dalších krajích.

Obrázek 3 Průměrné mzdy a evidenční počet zaměstnanců v Praze (2018-2022) podle čtvrtletí 1)

1) údaje za rok 2022 jsou předběžné

 

Poznámka:

V textu se vždy jedná o průměrnou hrubou měsíční mzdu zaměstnanců.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) bez ostatních osobních nákladů (OON) připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců. Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu a zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Komentář k vývoji na trhu práce (včetně vývoje mezd a regionálního pohledu):  https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-2-ctvrtleti-2022


Na tuto Rychlou informaci navazuje publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2022, která vyjde 7. 9. 2022.

 

Kontakt:
Jana Podhorská
Oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 737 280 502
E-mail: jana.podhorska@czso.cz
 

  • Aktualita v pdf
  • Tabulka Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů - 2. čtvrtletí 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů - 1.-2. čtvrtletí 2022