Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2018

 

8. 3. 2019

Ve 4. čtvrtletí roku 2018 překonala průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 40-ti tisícovou hranici. Svou částkou 41 851 Kč se řadí na první místo a nadále tak přetrvává trend významného rozdílu ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky.

Průměrná hrubá měsíční mzda1) zaměstnanců v Praze dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2018 hodnoty 41 851 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celé Česko (33 840 Kč) byla vyšší o 23,7 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky nadále výrazný. Oproti třetímu čtvrtletí roku 2018, došlo ve 4. čtvrtletí k mírnému nárůstu průměrné mzdy v důsledku výplat odměnprémií. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 4. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (34 293 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. I mzda Středočechů přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji, což byl jediný kraj, kde průměrná mzda nepřesáhla 30 tis. Kč (29 703 Kč). Mzda zde byla o 29 % nižší než v Praze a zaostala i za republikovým průměrem, o 12,2 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Olomoucký, Jihočeský a Zlínský.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2018 v Praze nárůst o 6,5 %, což byl stejný nárůst jako v Plzeňském kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Zlínském (+ 8,0 %), Středočeském (+ 7,6%) a Olomouckém (+ 7,1 %). Nejpomaleji rostly mzdy ve 4. čtvrtletí v kraji Karlovarském (+ 5,4 %).  Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celé Česko meziročně zvýšily o 2,1 %, reálná mzda se zvýšila v 4. čtvrtletí roku 2018 o 4,7 %. V Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,4 %, a proto reálná mzda zde vzrostla o 4,0 %.

 

 

Počet zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2018 v Praze mezičtvrtletně velmi nepatrně vzrostl (846,7 tis.). Vzhledem k tomu, že stejně nepatrně vzrostl počet zaměstnanců v celé ČR, tak se podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR téměř nezměnil (20,7 %). V Česku bylo v evidenčním počtu celkem 4 094,3 tisíc zaměstnanců. V relativním vyjádření zaznamenala Praha největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,2 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Zlínský (+ 0,9 %). Pokles počtu zaměstnaných pak zaznamenaly kraje Karlovarský (-1,1 %), Plzeňský (-0,1 %) a Kraj Vysočina (-0,1 %).

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2018

 

Analýza k vývoji na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2018:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-4-ctvrtleti-2018

 

Kontakt:

Mgr. Lada Loudilová

Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 673

E-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018