Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2016

 

Průměrná hrubá měsíční mzda 1) zaměstnanců v Praze dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2016 hodnoty 36 584 Kč, což je historické maximum za dobu trvání samostatné ČR. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (29 320 Kč) byla vyšší o 24,8 %. Proti 3. čtvrtletí průměrná mzda ve 4. čtvrtletí vzrostla o vice než dva tisíce korun.

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli ve 4. čtvrtletí již tradičně zaměstnanci ve Středočeském kraji (29 489 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví. Také zde průměrná mzda přesáhla celorepublikový průměr. Jediným krajem, kde byla průměrná hrubá mzda nižší než 26 tis. Kč, byl Karlovarský kraj (25 496 Kč), kde byla průměrná mzda o více než 30 % nižší než v Praze a o 13,0 % menší než republikový průměr. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Olomoucký, Zlínský a Jihočeský.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2016 v Praze nárůst o 2,9 %. Menší nárůst průměrné mzdy byl jen v Moravskoslezském kraji (+ 2,3 %). Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Ústeckém (+ 5,1 %), Pardubickém (+ 5,0 %) a v kraji Vysočina (+ 5,0 %). Kromě Prahy a Moravskoslezského kraje rostly nejpomaleji mzdy ve 4. čtvrtletí v krajích Libereckém  a Jihočeském (oba + 4,3 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 1,4 %, reálná mzda se zvýšila ve 4. čtvrtletí roku 2016 o 2,8 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 1,3 %, vzrostla reálná mzda o 1,6 %.

Ve 4. čtvrtletí 2016 došlo k dalšímu nárůstu počtu zaměstnanců, neboť v Praze jich bylo evidováno již 814,6 tis. Podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR (20,6 %) se tak dále zvýšil. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 962,9 tisíc zaměstnanců, což byl nejvyšší počet od roku 2010.

Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,9 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Středočeský (+ 2,0 %). V meziročním srovnání se v žádném kraji počet zaměstnanců nesnížil.

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci  zveřejněnou na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2016

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

Zveřejněno 10.3. 2017

 

  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů
  • Text aktuality ve formátu .pdf