Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2015

 

Výše průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců 1) v Praze dosáhla ve 4. čtvrtletí letošního roku hodnoty 35 385 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celou Českou republiku (28 152 Kč) byla vyšší o 25,7 % a tento rozdíl byl nejnižší ze všech čtvrtletí mezi roky 2010 až 2015.  

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli ve 4. čtvrtletí zaměstnanci ve Středočeském kraji (28 135 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových oborů. Celorepublikový průměr tedy přesáhla jen průměrná mzda v hl. m. Praze. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla ve 4. čtvrtletí opět v Karlovarském kraji (24 565 Kč). Její výše byla o více než 30 % nižší než v Praze a o 12,7 % menší než  republikový průměr. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily víceméně tradičně kraje Olomoucký, Zlínský a Pardubický.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2015 nárůst   ve všech čtrnácti krajích, když průměrný růst za celou republiku dosáhl 3,9 %. Nárůst v Praze (+ 3,4 %) nebyl tentokrát nejnižší ze všech krajů. Ještě menšího nárůstu průměrné mzdy dosáhly kraje Olomoucký (+ 3,1 %) a Moravskoslezský (+ 3,3 %). Meziročně nejvíce mzdy vzrostly zaměstnancům ve Středočeském kraji, kde průměrná mzda zaznamenala přírůstek 4,7 %. Za nimi následovali zaměstnanci z krajů Plzeňského (+ 4,3 %), Karlovarského a Ústeckého (oba + 4,2 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 0,1 %, reálná mzda se zvýšila ve 4. čtvrtletí roku 2015 o 3,8 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,5 %, narostla reálná mzda o 2,9 %.

V Praze bylo ve 4. čtvrtletí 2015 evidováno 787,7 tisíc zaměstnanců a již deváté čtvrtletí za sebou jejich stav rostl. Zaměstnanců pracujících v Praze tak byla jedna pětina (20,3 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 887,7 tisíc zaměstnanců.

V relativním vyjádření zaznamenal největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů kraj Olomoucký (+ 2,8 %), v Praze počet zaměstnanců narostl o 2,7 %. Jediným krajem, kde se počet zaměstnanců ve 4.čtvrtletí meziročně snížil, byl Karlovarský kraj (- 0,5 %).

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2015

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-4-ctvrtleti-2015

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

Zveřejněno 11. 3. 2016

 

  • Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2015 (PDF verze aktuality)
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (XLS soubor) - 4. čtvrtletí 2015