Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2014

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2014 hodnoty 34 625 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celou Českou republiku (27 200 Kč) byla vyšší o 27,3 % a stále tak sice platí trend, kdy mzdy v Praze převyšují republikový průměr přibližně o 30 %, ale zároveň již třetí čtvrtletí za sebou došlo k přiblížení mezd mezi Prahou a průměrem ČR.  

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měl kraj Středočeský (26 839 Kč), což je do určité míry způsobeno blízkostí Prahy a lokalizací silných průmyslových oborů. Ani Středočeský kraj podobně jako ostatních kraje dosaženou hodnotou průměrné mzdy nepřesáhl celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla dosažena opět v Karlovarském kraji (23 596 Kč). Její výše byla o 31,9 % nižší než v Praze a o 13,2 % menší než za celou republiku. Trojici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily Pardubický a Zlínský kraj.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2014 růst ve všech čtrnácti krajích (průměrný růst za celou republiku dosáhl 2,3 %). V Praze byl opět tento růst nejnižší ze všech krajů (+ 0,5 %). Meziročně si nejvíce polepšili zaměstnanci na Vysočině, kde průměrná mzda vzrostla o 4,1 %. Za nimi následovali zaměstnanci z Libereckého kraje (+ 3,8 %) a Pardubického kraje (+ 3,7 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 0,5 %, reálná mzda se zvýšila v 4. čtvrtletí roku 2014 o 1,8 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,9 %, došlo zde k poklesu reálné mzdy o 0,4 %.

V Praze bylo ve 4. čtvrtletí 2014 evidováno 753,0 tisíc zaměstnanců a již páté čtvrtletí za sebou jejich stav rostl. Zaměstnanců pracujících v Praze tak byla jedna pětina (19,9 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 783,8 tisíc zaměstnanců.

V relativním vyjádření zaznamenal největší meziroční přírůstek počtu zaměstnanců ze všech krajů kraj Pardubický (+ 1,7 %), v Praze počet zaměstnanců narostl o 1,4 %. Jediným krajem, kde se počet zaměstnanců ve 4.čtvrtletí meziročně snížil, byl Karlovarský kraj (- 0,7 %).

__________________________________________________________________________________

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:

Rychlá informace: Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2014

Komentář: Vývoj mezd zaměstnanců - 4. čtvrtletí 2014

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.: 27405 2673

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

Zveřejněno 11. 3. 2015

 

  • Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2014 (PDF soubor)
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (XLS soubor)