Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 3. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla ve 3. čtvrtletí roku 2018 hodnoty 39 298 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (31 516 Kč) byla vyšší o 24,7 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a ostatními částmi ČR nadále výrazný. Proti druhému čtvrtletí roku 2018, kdy byly vyplaceny různé odměny a prémie, došlo k mírnému poklesu průměrné mzdy. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 3. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (31 670 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. I mzda Středočechů přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji, což byl jediný kraj, kde průměrná mzda nepřešla přes 28 tis. Kč (27 994 Kč). Mzda zde byla o téměř 29 % nižší než v Praze a i za republikovým průměrem zaostala o 11,2 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Pardubický a Moravskoslezský.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 3. čtvrtletí 2018 v Praze nárůst o 7,8 %, což byl druhý nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Jihočeském (+ 9,5 %), Královéhradeckém (+ 9,2 %) a Olomouckém (+ 9,1 %). Nejpomaleji rostly mzdy ve 3. čtvrtletí v kraji Plzeňském (+ 7,2 %).  Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 2,4 %, reálná mzda se zvýšila v 3. čtvrtletí roku 2018 o 6,0 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5 %, vzrostla zde reálná mzda o 5,2 %.

 

Průměrné hrubé měsíční mzdy ve 3. čtvrtletí 2018 1)

Průměrné hrubé měsíční mzdy ve 3. čtvrtletí 2018

 

V 3. čtvrtletí 2018 v Praze velmi nepatrně poklesl počet zaměstnanců (833,3 tis.). Vzhledem k tomu, že stejně nepatrně poklesl počet zaměstnanců v celé ČR, tak se podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR nezměnil (20,5 %). V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 4 064,2 tisíc zaměstnanců. I přes pokles počtu zaměstnanců Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,3 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Liberecký (+ 1,7 %). V jediném kraji Karlovarském se počet zaměstnanců meziročně snížil (o 0,4 %).

 


1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci  zveřejněnou na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-3-ctvrtleti-2018

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

 

Zveřejněno  4.12. 2018

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů