Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

 

Výše průměrné hrubé měsíční mzdy 1) zaměstnanců v Praze dosáhla ve 3. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 34 512 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (27 220 Kč) byla vyšší o 26,8 %. Proti 2. čtvrtletí průměrná mzda ve 3. čtvrtletí poklesla, což je pravidlo platící posledních pět let.

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 2. čtvrtletí již tradičně zaměstnanci ve Středočeském kraji (27 048 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence automobilového průmyslu s návaznými obory. Tentokrát byla Praha jediným krajem, kde průměrná mzda přesáhla celorepublikový průměr. Jediným krajem, kde byla průměrná hrubá mzda nižší než 24 tis. Kč, zůstal Karlovarský kraj (23 400 Kč), kde byla průměrná mzda o téměř třetinu nižší než v Praze a o 14,0 % menší než republikový průměr. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily víceméně tradičně kraje Olomoucký, Zlínský a Pardubický.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 3. čtvrtletí 2016 v Praze nárůst o 3,8 %. Menší nárůst průměrné mzdy byl jen v Moravskoslezském kraji (+ 3,2 %). Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Ústeckém (+ 5,4 %), Královéhradeckém (+ 5,3 %) a v kraji Vysočina (+ 5,1 %). Kromě Prahy a Moravskoslezského kraje rostly nejpomaleji mzdy ve 3. čtvrtletí v krajích Olomouckém (+ 4,1 %) a Jihočeském (+ 4,3 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 0,5 %, reálná mzda se zvýšila v 3. čtvrtletí roku 2016 o 4,0 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,7 %, vzrostla reálná mzda o 3,1 %.

V Praze bylo ve 3. čtvrtletí 2016 evidováno 800,5 tis. zaměstnanců a poprvé tak od roku 2010 přesáhl počet zaměstnanců osmisettisícovou hranici. Zaměstnanců pracujících v Praze byla jedna pětina (20,4 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 928,3 tisíc zaměstnanců, což je také nejvyšší počet od roku 2010.

Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,4 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Středočeský (+ 2,2 %). V meziročním srovnání se v žádném kraji počet zaměstnanců nesnížil.

 

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2016

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2016

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.: 27405 2673

Zveřejněno 5. 12. 2016

 

  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů
    3. čtvrtletí 2016
  • Text aktuality ve formátu .pdf