Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 3. čtvrtletí 2014

 

Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 3. čtvrtletí 2014 1)

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze činila ve 3. čtvrtletí roku 2014 32 627 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celou Českou republiku (25 219 Kč) byla vyšší o 29,4 % a stále tak platí trend, kdy mzdy v Praze převyšují republikový průměr přibližně o 30 %.

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měl kraj Středočeský (24 959 Kč), což je do určité míry způsobeno blízkostí Prahy. I Středočeský kraj stejně jako ostatních dvanáct krajů dosaženou hodnotou průměrné mzdy nepřesáhl celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla dosažena opět v Karlovarském kraji (21 624 Kč). Její výše byla o 33,7 % nižší než v Praze a o 14,3 % menší než za celou republiku. Trojici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily Pardubický a Zlínský kraj.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2014 růst ve všech čtrnácti krajích (průměrný růst za celou republiku dosáhl 1,8 %). V Praze společně s Ústeckým krajem byl tento nárůst opět nejnižší ze všech krajů (+ 1,1 %). Meziročně si nejvíce polepšili zaměstnanci v Královéhradeckém kraji, kde průměrná mzda vzrostla o 2,3 %. Za nimi následovali zaměstnanci z Vysočiny a Jihomoravského kraje, kde meziroční růst průměrné mzdy činil 2,2 %. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 0,6 %, reálná mzda se zvýšila v 3. čtvrtletí roku 2014 o 1,2 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,7 %, byl zde nárůst reálné mzdy výrazně nižší než za celou ČR, a to 0,4 %.V Praze bylo ve 3. čtvrtletí 2014 evidováno 747,4 tisíc zaměstnanců. Zaměstnanců pracujících v Praze tak byla prakticky jedna pětina (19,8 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 765,7 tisíc zaměstnanců. V relativním vyjádření zaznamenal největší meziroční přírůstek počtu zaměstnanců ze všech krajů kraj Jihomoravský (+ 1,4 %), v Praze počet zaměstnanců narostl o 1,3 %, což ale představovalo vice než třetinu nárůstu zaměstnanosti za celou ČR.

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2014-eckeqbgnpo
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2014-ht28puzwlk

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

Zveřejněno 4.12. 2014

  • RI_04122014.pdf
  • RI_04122014.xls