Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze v 2. čtvrtletí 2016

 

Výše průměrné hrubé měsíční mzdy 1) zaměstnanců v Praze dosáhla v 2. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 34 939 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celou Českou republiku (27 297 Kč) byla vyšší o 28,0 % a tento rozdíl se po čtyřech čtvrtletích poklesu zvýšil.  

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 2. čtvrtletí již tradičně zaměstnanci ve Středočeském kraji (28 042 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence automobilového průmyslu s návaznými obory. I průměrná mzda ve Středočeském kraji přesáhla celorepublikový průměr. Jediným krajem, kde byla průměrná hrubá mzda nižší než 24 tis. Kč, byl Karlovarský kraj (23 104 Kč). Zde byla průměrná mzda o třetinu nižší než v Praze a o 15,4 % menší než  republikový průměr. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily víceméně tradičně kraje Olomoucký, Zlínský a Pardubický.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 2. čtvrtletí 2016 v Praze nárůst o 3,2 %, což byla nejnižší hodnota ze všech krajů. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Ústeckém (+ 4,6 %), Kraji Vysočina (+ 4,6 %) a Zlínském kraji (+ 4,5 %). Kromě Prahy rostly nejpomaleji mzdy v 2. čtvrtletí v krajích Plzeňském (+ 3,4 %), Pardubickém (+ 3,4 %) a Moravskoslezském (+ 3,5 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 0,2 %, reálná mzda se zvýšila v 2. čtvrtletí roku 2016 o 3,7 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,3 %, vzrostla  reálná mzda o 2,9 %.

V Praze bylo v 2. čtvrtletí 2016 evidováno 794,1 tisíc zaměstnanců a to je nejvyšší počet zaměstnanců od roku 2010. Zaměstnanců pracujících v Praze byla jedna pětina (20,3 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 921,3 tisíc zaměstnanců, což je také nejvyšší počet od roku 2010.

Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,2 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Středočeský (+ 2,8 %). V meziročním srovnání se v žádném kraji počet zaměstnanců nesnížil.

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2016

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-2-ctvrtleti-2016

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.: 27405 2673

Zveřejněno 6. 9. 2016

 

Přílohy:

 

  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů
    2. čtvrtletí 2016
  • Text aktuality ve formátu .pdf