Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze v 1. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců 1) v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2017 hodnoty 36 194 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (27 889 Kč) byla vyšší o 29,8 %. Proti 4. čtvrtletí předchozího roku tradičně poklesla, ale tentokrát nebyl její pokles tak velký (pouze o 390 ).

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 1. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (27 870 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví. Ani zde podobně jako v ostatních dvanácti krajích ale průměrná mzda nepřesáhla celorepublikový průměr. Jediným krajem, kde byla průměrná hrubá mzda nižší než 24 tis. Kč, byl Karlovarský kraj (23 807 Kč), kde byla průměrná mzda o více než třetinu nižší než v Praze a o 14,6 % menší než republikový průměr. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Olomoucký, Zlínský a Pardubický.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2017 v Praze nárůst o 4,3 %, což byl nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Plzeňském (+ 6,8 %), Ústeckém (+ 6,4 %) a v kraji Karlovarském (+ 6,2 %). Kromě Prahy rostly nejpomaleji mzdy v 1. čtvrtletí v krajích Moravskoslezském (+ 4,4 %)  a Pardubickém ( + 5,1 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 2,4 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2017 o 2,8 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily také o 2,4 %, vzrostla zde reálná mzda o 1,9 %.

V 1. čtvrtletí 2017 v Praze mírně poklesl počet zaměstnanců, ale stále převyšoval hranici osmiset tisíc (803,8). Podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR (20,4 %) se mírně snížil. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 947,9 tisíc zaměstnanců, což bylo také o něco méně než v předchozím čtvrtletí.

Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,5 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Středočeský (+ 2,8 %). V meziročním srovnání se v žádném kraji počet zaměstnanců nesnížil.

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci  zveřejněnou na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2017

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2017

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

Zveřejněno 5.6. 2017

 

  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů
  • Text aktuality ve formátu .pdf