Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze v 1. čtvrtletí 2016

 

Výše průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců 1) v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku hodnoty 32 934 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celou Českou republiku (26 480 Kč) byla vyšší o 24,4 % a tento rozdíl byl nejnižší ze všech čtvrtletí od roku 2010. První čtvrtletí roku bylo v posledních pěti letech v oblasti mezd obdobím, kdy se „nůžky“ mezi Prahou a ostatními kraji vždy rozevíraly, tentokrát tomu je naopak.  

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 1. čtvrtletí zaměstnanci ve Středočeském kraji (26 235 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových oborů. Celorepublikový průměr tedy přesáhla jen průměrná mzda v hl. m. Praze. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla v 1. čtvrtletí opět v Karlovarském kraji (23 096 Kč). Její výše byla o téměř 30 % nižší než v Praze a o 12,8 % menší než  republikový průměr. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily víceméně tradičně kraje Olomoucký, Zlínský a Pardubický.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2016 v Praze jako jediném kraji pokles o 0,7 %. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Karlovarském (+ 8,1 %), Královéhradeckém (+ 7,6 %) a Olomouckém (+ 7,3 %). Kromě Prahy, kde průměrná mzda poklesla, rostly nejpomaleji mzdy v 1. čtvrtletí v krajích Středočeském (+ 5,0 %), Plzeňském a Libereckém (oba 5,6 %).   Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 0,5 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2016 o 3,9 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,6 %, poklesla  reálná mzda o 1,3 %.

V Praze bylo v 1. čtvrtletí 2016 evidováno 786,7 tisíc zaměstnanců a tím se dlouhodobý růst jejich počtu zastavil. Zaměstnanců pracujících v Praze byla jedna pětina (20,3 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 877,0 tisíc zaměstnanců.

Přes výše uvedené Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,3 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Olomoucký (+ 3,0 %). V meziročním srovnání se v žádném kraji počet zaměstnanců nesnížil.

 

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci: