Průměrná mzda v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2012

 

Průměrné mzdy v hlavním městě Praze za 1. až 3. čtvrtletí 2012 vzrostly oproti stejnému období předchozího roku nominálně o 1,0 %.

(podle místa skutečného pracoviště, předběžné údaje, srovnání podle přepočteného počtu zaměstnanců)

1. až 3. čtvrtletí 2012

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen průměrná mzda) přepočtená na zaměstnance s plným pracovním úvazkem činila podle předběžných výsledků za 1. až 3. čtvrtletí 2012 v hlavním městě Praze 31 661 Kč (zpracováno pracovištní metodou) a byla nejvyšší ze všech krajů. Při srovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu mzdy o 1,0 % (319 Kč), což je nejméně ze všech krajů i ve srovnání s Českou republikou (v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2012 činil meziroční nárůst 2,4 %). Růst mezd v Praze byl nižší než růst spotřebitelských cen, což vedlo k reálnému poklesu průměrné hrubé mzdy.

Na pracovištích v Praze pracovalo v 1. až 3. čtvrtletí 753,2 tis zaměstnanců (přepočtené počty = plný pracovní úvazek). Evidenční počet zaměstnanců se zvýšil pouze v Praze (o 1,5 %), ve všech ostatních krajích byl zaznamenán meziroční pokles jejich počtu.

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 3. čtvrtletí 2012 a stejném období předchozího roku
(podle místa pracoviště, přepočteno na plně zaměstnané, předběžné výsledky)
3. čtvrtletí 2012

Co se týče růstu mezd, byla i ve 3. čtvrtletí 2012 situace obdobná jako v 1. až 3. čtvrtletí 2012. Průměrná mzda v hl. m. Praze byla 31 492 Kč, byla nejvyšší ze všech krajů, překonala republikový průměr, ale ze všech krajů rostla nejméně.

Ve 3. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců v hl. m. Praze 31 492 Kč, což představuje meziročně zanedbatelný nárůst o 0,1 %. Růst mezd ani ve 3. čtvrtletí 2012 nepokryl růst spotřebitelských cen a reálně tak průměrná hrubá mzda poklesla.
Počet zaměstnanců dosáhl v tomto období 755,2 tis. osob a proti stejnému období minulého roku se jejich počet zvýšil o 1,4 %. Ve všech ostatních krajích došlo k poklesu evidenčního počtu zaměstnanců.

Další informace naleznete na:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2012-4qvvin4h6e

Metodické vysvětlivky:

Od roku 2011 je územní třídění na rozdíl od předchozích let provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce než dříve zveřejňovaná podniková metoda (zařazení celého vykazujícího ekonomického subjektu do kraje, v němž sídlí jeho ústředí).

Podrobnější informace k metodice jsou k dispozici na: /csu/czso/1-pmz_m

Zveřejněno 5.12.2012 v návaznosti na rychlou informaci ČSÚ Průměrné mzdy – 3. čtvrtletí 2012

  • prum_mzda_3Q_2012_Pha_04122012.pdf
  • prum_mzda_RI_CSU_3_Q_2012_04122012.xls
  • prum_mzda_RI_CSU_1_3_Q_2012_04122012.xls