Průměrná mzda v hl. m. Praze ve 2. čtvrtletí 2012

 

(podle místa skutečného pracoviště, předběžné údaje)


V Praze, tak, jako ve všech krajích ČR, docházelo i ve 2. čtvrtletí roku 2012 k růstu mezd. V tomto čtvrtletí se tempo růstu mezd zpomalilo, což vedlo k nižšímu růstu i v celém pololetí. Mzdy (přepočtené na plný pracovní úvazek) rostly v Praze ve 2. čtvrtletí o 0,8 %, celkem za pololetí o 1,4 %.

Graf 1 Vývoj úrovně průměrných hrubých měsíčních mezd v letech 2010 – 2012 podle čtvrtletí

poznámka: údaje ze 3. čtvrtletí 2011 – 2. čtvrtletí 2012 jsou předběžné

Nadále dochází k mírnému přibližování mzdové úrovně v Praze a průměru za ČR. Index mezd Praha/ČR v samotném 2. čtvrtletí roku 2012 byl 127,5 zatímco v celém pololetí 129,0. Rovněž ve 2. čtvrtletí roku 2012 byl růst mezd v Praze nejnižší mezi kraji ČR. Nejvyšší růst zaznamenaly mzdy ve Středočeském kraji.

Ve 2. čtvrtletí roku 2012 byla průměrná mzda v Praze 31 716 Kč a již nebyla jediná, která byla vyšší než celorepublikový průměr. Průměrnou mzdu v ČR, která činila 24 626 Kč překonala ještě průměrná mzda ve Středočeském kraji (25 062 Kč).

Na pracovištích v Praze pracovalo ve 2. čtvrtletí roku 757 tis. zaměstnanců (přepočteného počtu = plný pracovní úvazek) z celkového počtu 3776,2 tis. v ČR. Bez ohledu na velikost pracovního úvazku pracovalo v Praze 791 tis. osob z celkového počtu 3904,9 tis. osob v ČR. Na jeden plný úvazek tak v Praze připadalo 1,045 pracovníka, v ČR celkem to bylo 1,034. Míra využití částečných pracovních úvazků je v ČR velmi malá, v Praze je trochu nad celorepublikovým průměrem.

Spotřebitelské ceny se ve 2. čtvrtletí roku 2012 v ČR zvýšily o 3,4 %, což znamenalo pokles úrovně reálných mezd o 1,1 %. Stejně tak, jako byl růst mezd na pracovištích v Praze nižší, spotřebitelské ceny v Praze vzrostly rovněž méně než v průměru ČR. Nicméně reálné mzdy v Praze poklesly významnějí než v průměru za ČR, a to o 2,4 %.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (přepočtené počty), 2. pololetí 2012
(předběžné výsledky z 27.08.2012)

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v tis. osob
Průměrná měsíční mzda v Kč
sledované období
stejné období předchozího roku (SOPR)
index (SOPR=100)
sledované období
stejné období předchozího roku (SOPR)
index (SOPR=100)
ČR ÚHRNEM
3 755,8
3 782,2
99,3
24 341
23 684
102,8
Hl. m. Praha
752,4
741,0
101,5
31 716
31 279
101,4
Středočeský kraj
358,2
359,2
99,7
24 324
23 484
103,6
Jihočeský kraj
213,5
217,1
98,3
21 682
21 078
102,9
Plzeňský kraj
200,5
201,7
99,4
23 081
22 309
103,5
Karlovarský kraj
91,3
94,1
97,0
20 772
20 174
103,0
Ústecký kraj
243,7
249,8
97,5
22 196
21 500
103,2
Liberecký kraj
137,6
139,6
98,6
22 134
21 585
102,5
Královéhradecký kraj
183,0
187,0
97,9
22 157
21 537
102,9
Pardubický kraj
174,1
176,3
98,8
21 295
20 629
103,2
Kraj Vysočina
165,4
166,7
99,2
21 629
21 200
102,0
Jihomoravský kraj
424,7
429,8
98,8
23 253
22 633
102,7
Olomoucký kraj
204,7
205,3
99,7
21 536
20 930
102,9
Zlínský kraj
189,3
191,3
99,0
21 467
20 855
102,9
Moravskoslezský kraj
415,0
421,0
98,6
22 779
22 098
103,1
poznámka: územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou".