Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze ve 3. čtvrtletí 2013

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze byla ve 3. čtvrtletí tohoto roku 32 278 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za Českou republiku (24 836 Kč) byla vyšší o 30,0 %.


Krajem s druhou nejvyšší mzdou zůstává Středočeský kraj, projevuje se tak vliv výše pražských mezd. Přesto i tento kraj, stejně jako dvanáct ostatních, zůstává pod republikovým průměrem, tak silný je vliv Prahy na celkovou průměrnou mzdu. Mzdová úroveň Prahy a jejího okolí měřena průměrnou mzdou je výrazně vyšší, než v ostatních krajích. Nejnižší průměrnou mzdu vykázaly tři kraje geograficky od sebe dosti vzdálené – Karlovarský, Pardubický a Zlínský. V těchto krajích byla průměrná mzda nižší než 22 tis. Kč. Vůbec nejnižší mzdu měl kraj Karlovarský – 21 249 Kč, což bylo o 14,4 % méně než za celou ČR a o 34,2 % méně než v Praze.

Meziroční růst mezd v Praze byl nejnižší ze všech krajů (0,3 %), v České republice mzdy vzrostly o 1,3 %. Reálná mzda ve 3. čtvrtletí 2013 vzrostla v ČR o 0,1 %, neboť došlo ke zpomalení růstu spotřebitelských cen, které stouply o 1,2 %. V Praze se spotřebitelské ceny zvýšily více než v ČR celkem (o 1,9 %), reálná mzda tedy výrazně poklesla (o 1,6 %).V Praze bylo ve 3. čtvrtletí 2013 evidováno 734,0 tisíc zaměstnanců. Zaměstnanců pracujících v Praze tak bylo zhruba jedna pětina (19,8 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 711,4 tisíc zaměstnanců.
Praha zaznamenala nejmenší meziroční úbytek počtu zaměstnanců ze všech krajů jak absolutně (o 0,5 tis.), tak relativně (o 0,1 %).
______________________________________________________________________________________________________
1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2013-j09a1jqi4e
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2013-o27e78n8dw

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.: 274 052 673

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

Zveřejněno 4.12. 2013

  • RI_Pha_04122013_mzdy.pdf
  • RI_PHA_tab_04122013_mzdy.xls