Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2013

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v hlavním městě Praze v 1. čtvrtletí 2013 (předběžné údaje, podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců)


V 1. čtvrtletí 2013 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda1 (přepočtená na plný pracovní úvazek) v hlavním městě Praze hodnoty 31 956 Kč. Ve srovnání s ostatními kraji dosahuje hlavní město Praha nejvyšší hodnoty průměrné mzdy. Zároveň je jediným krajem, který přesáhl republikový průměr (o 7 895 Kč).

Graf 1 Průměrná mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2013, na přepočtené počty zaměstnanců


V České republice v 1. čtvrtletí 2013 poklesla průměrná mzda meziročně o 0,4 % (tj. o 85 Kč). K poklesu došlo také ve většině krajů – průměrná hrubá mzda poklesla v 8 krajích České republiky. Největší pokles v mezikrajovém srovnání nastal za 1. čtvrtletí 2013 v hlavním městě Praze, hodnota průměrné mzdy poklesla oproti stejnému období roku nominálně o 2,1 % (tj. pokles o 700 Kč).

Graf 2 Průměrná mzda a index růstu mezd (1.čtvrtletí 2013/2012)


Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2013 činila míra inflace 1,8 %, reálně se tak průměrná mzda v České republice snížila o 2,2 %. Pokles reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích – nejvýrazněji právě v hl.m.Praze (o 3,9 %). I přes tento vývoj, jsou v Praze mzdy dlouhodobě nejvyšší.

Na pracovištích v Praze pracovalo v 1. čtvrtletí roku 741,7 tis. zaměstnanců (přepočteno na plně zaměstnané), tj. 20 % z celkového počtu 3 694 tis. zaměstnanců evidovaného v ČR. Oproti stejnému období minulého roku se počet zaměstnanců zvýšil o 1,5 %.

___________________________________________________________________________________________
1) Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců (dále průměrná mzda) je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Průměrná mzda je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví.
Údaje jsou do území tříděny podle místa pracoviště zaměstnance a zahrnují celé národní hospodářství.

Další informace:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2013-pij8852h1n
/csu/czso/poprve_v_cr_klesla_nominalni_mzda_20130605
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2013-a92o49r6ln
/csu/czso/1-pmz_m

Poznámky: Údaje jsou předběžné.
Zveřejněno 5 6.2013

  • RI_Mzdy_20130605.pdf