Průměrná mzda v Praze ve 4. čtvrtletí 2017

 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda 1) zaměstnanců v Praze dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2017 hodnoty 39 173 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (31 646 Kč) byla vyšší o 23,8 %. Pomalým tempem ale přesto pokračuje trend postupného zavírání nůžek mezi výší mzdy v Praze a výší mezd v ostatních částech ČR. V důsledku výplaty odměn a jiných peněžních bonusů došlo ve 4. čtvrtletí k podstatnému navýšení mzdy oproti 3. čtvrtletí.

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli ve 4. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (31 951 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících s automobilovým průmyslem. Také mzda Středočechů přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (27 810 Kč). Mzda zde byla téměř o třicet procent menší než v Praze a i za republikovým průměrem zaostala o 12,1 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Olomoucký a Jihočeský.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2017 v Praze nárůst o 6,6 %, což byl nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Karlovarském (+ 9,3 %), Zlínském (+ 9,0 %), Pardubickém (+ 8,7 %) a na Vysočině (+ 8,6 %). Kromě Prahy rostly nejpomaleji mzdy ve 4. čtvrtletí v krajích Jihomoravském (+ 7,9 %), Olomouckém a Jihočeském (oba + 8,0 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 2,6 %, reálná mzda se zvýšila ve 4. čtvrtletí roku 2017 o 5,3 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,7 %, vzrostla zde reálná mzda o 3,8 %.

Ve 4. čtvrtletí 2017 v Praze mírně vzrostl počet zaměstnanců (828,4 tis.). Mírně se i zvýšil podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR (20,5 %). V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 4 048,3 tisíc zaměstnanců. Obě hodnoty počtu zaměstnanců (za ČR i Prahu) představovaly maxima v časové řadě počítané od roku 2010.

Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,1 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Liberecký (+ 2,8 %). V meziročním srovnání se v žádném z krajů počet zaměstnanců nesnížil.

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci  zveřejněnou na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2017

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-4-ctvrtleti-2017

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.: 27405 2673

Zveřejněno: 9. 3. 2018

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (4. čtvrtletí 2017)