Průměrná mzda v Praze - 1. čtvrtletí 2022

 

7. 6. 2022

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2022 hodnoty 48 498 Kč a byla tak opět nejvyšší mezi kraji. Průměr republiky přesáhla o 27,9 %. Oproti 1. čtvrtletí 2021 mzda v Praze nominálně vzrostla o 8,1 %, reálně (po započtení růstu spotřebitelských cen) klesla o 2,8 %. V celé ČR mzda zaměstnanců reálně poklesla o 3,6 %.

V prvním čtvrtletí 2022 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v Praze hodnoty 48 498 Kč. Praha přesáhla republikový průměr výši své mzdy o 27,9 %. Kraj s druhou nejvyšší mzdou (Středočeský, 37 582 Kč) měl průměrnou mzdu o málo nižší, než byl průměr za ČR (37  929 Kč). Kraj s nejnižší mzdou (Karlovarský, 32 605 Kč), měl oproti republikovému průměru mzdu nižší o 14 %.

Průměrná hrubá mzda vzrostla v Praze oproti 1. čtvrtletí minulého roku o 8,1 %. U ostatních krajů byl meziroční růst mzdy 5,7 až 8,2 %. Růst spotřebitelských cen, který v 1. čtvrtletí 2022 dosáhl 11,2 %, stlačil mzdový růst do záporných čísel. V reálném vyjádření (po započtení inflace) tak průměrná hrubá mzda meziročně poklesla.

Obrázek 1 Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2022 v krajích 1)

1) předběžné údaje

V Praze poklesla reálná mzda o 2,8 %, úplně nejmenší pokles byl zaznamenán v Karlovarském kraji, který dlouhodobě dosahuje nejnižších mezd (pokles reálné mzdy o 2,7 %). Nejvíce poklesla reálná mzda v Ústeckém (pokles o 4,9 %) a Olomouckém kraji (o 4,6 %), které - podobně jako Karlovarský kraj - dosahují také nejnižší mzdové úrovně mezi kraji.

V 1. čtvrtletí 2022 bylo v Praze zaměstnáno zhruba 842,2 tisíc zaměstnanců (přepočteno na plnou pracovní dobu), což představovalo 21 % zaměstnanců celého Česka. Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl nejvyšší v populačně a ekonomicky nejvýznamnějších krajích – v Praze (842,2 tisíc zaměstnanců), Jihomoravském (462,8 tisíc), Středočeském (414,2 tisíc) a Moravskoslezském kraji (415,5 tisíc).

Obrázek 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2022 v krajích 1)

1) předběžné údaje

V Praze byl nárůst počtu zaměstnanců oproti 1. čtvrtletí 2021 zhruba 3 procentní (nárůst 24,7 tisíc zaměstnanců), v Česku se počet zaměstnanců zvýšil o 1,1 % (o 44,7 tisíc zaměstnanců více než v 1. čtvrtletí 2021). Naopak u krajů s horšími parametry trhu práce se počet zaměstnanců meziročně mírně snížil. Nejvíce v Ústeckém (pokles o 0,3 %, 0,8 tisíc zaměstnanců) a Moravskoslezském kraji (pokles o 0,2 %, 0,7 tisíc).

Obrázek 3 Průměrné mzdy a evidenční počet zaměstnanců v Praze (2018-2022) podle čtvrtletí

1) předběžné údaje

Průměrný počet zaměstnanců se v Praze po ročním poklesu pomalu dostává na svoji předkoronavirovou úroveň v 1. čtvrtletí 2020. Průměrné hrubé mzdy nominálně rostou. Pokud do růstu průměrné mzdy započteme růst cenové hladiny zboží a služeb (růst spotřebitelských cen), dochází v Praze v posledním období k reálnému poklesu průměrné mzdy.

 

Analýza k vývoji na trhu práce v ČR v 1. čtvrtletí 2022

Na tuto Rychlou informaci navazuje publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2022, která vyjde 8. 6. 2022.

Metodické poznámky:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Jana Podhorská

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

telefon: 737 280 502

e-mail: jana.podhorska@czso.cz

 

  • Aktualita v pdf
  • Tabulka