Průměrná hrubá mzda v Praze ve 2. čtvrtletí 2015

 

Průměrná hrubá měsíční mzda pražských zaměstnanců dosáhla ve 2. čtvrtletí letošního roku hodnoty 33 714 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celou Českou republiku (26 287 Kč) byla vyšší o 28,3 % a stále tak platí trend, kdy mzdy v Praze převyšují republikový průměr přibližně o 30 %.

Na druhém místě, co se týká výše průměrné mzdy, zůstává Středočeský kraj (27 034 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových oborů. Kromě Prahy i v tomto kraji přesáhla průměrná hrubá mzda celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla ve 2. čtvrtletí opět v Karlovarském kraji (22 470 Kč). Její výše byla o třetinu nižší než v Praze a o 14,5 % menší než republikový průměr. Trojici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily stejně jako v předchozím čtvrtletí Olomoucký a Zlínský kraj.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2015 nárůst ve všech čtrnácti krajích, když průměrný růst za celou republiku dosáhl 3,4 %. Nárůst v Praze byl opět nejnižší ze všech krajů (+ 2,9 %). Meziročně nejvíce mzdy vzrostly zaměstnancům v Pardubickém kraji, kde průměrná mzda zaznamenala přírůstek 4,4 %. Za nimi následovali zaměstnanci z krajů Středočeského a Plzeňského (oba + 4,0 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 0,7 %, reálná mzda se zvýšila v 2. čtvrtletí roku 2015 o 2,7 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,9 %, narostla reálná mzda o 2,0 %.

V Praze bylo ve 2. čtvrtletí 2015 evidováno 775,7 tisíc zaměstnanců a již sedmé čtvrtletí za sebou jejich stav rostl. Zaměstnanců pracujících v Praze tak byla jedna pětina (20,2 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 846,2 tisíc zaměstnanců.

V relativním vyjádření zaznamenal největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů kraj Olomoucký (+ 3,1 %), v Praze počet zaměstnanců narostl o 2,7 %. Jediným krajem, kde se počet zaměstnanců ve 2.čtvrtletí meziročně snížil, byl Karlovarský kraj (- 0,4 %).

______________________________________________________________________________

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2015

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-2-ctvrtleti-2015

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

Zveřejněno 4.9. 2015

 

  • Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze ve 2. čtvrtletí 2015 (PDF soubor)
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (XLS soubor) - 2. čtvrtletí 2015