Průměrná hrubá mzda v Praze - 1. čtvrtletí 2024

 

4. 6. 2024

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2024 hodnoty 56 372 Kč a byla tak nejvyšší mezi kraji. Průměr republiky přesáhla o 28,3 %. Oproti 1. čtvrtletí roku 2023 mzda opět nominálně vzrostla (o 6,2 %). Reálně (po započtení 2,1 % inflace) vzrostla o 4,1 %. V porovnání s ostatními kraji šlo o nejmenší meziroční nominální i reálný růst.

 

V 1. čtvrtletí 2024 dosáhli zaměstnanci v Praze na průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 56 372 Kč. Průměrná hrubá mzda vzrostla v Praze - v porovnání s ostatními kraji – opět meziročně nejméně (o 6,2 %). Reálný růst mzdy, který poprvé po delší době nastal v uplynulém 1. čtvrtletí roku 2024, byl v Praze 4,1 % a oproti ostatním krajům byl znovu nejnižší.

Regionální rozložení nejnižších a nejvyšších mezd je v čase poměrně stabilní. V 1. čtvrtletí 2024 byla kromě Prahy nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji (43 554 Kč), jehož mzdová úroveň je Prahou podstatně ovlivněna. Třetí nejvyšší mzdu měl opět kraj Jihomoravský (43 037 Kč), tedy další kraj, v jehož centru leží velké regionální centrum, které mzdovou úroveň kraje významně zvyšuje.

Obrázek 1 Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2024 1)

1) údaje za rok 2024 jsou předběžné

Zatímco kraj s nejvyšší mzdou (Praha) přesahuje republikový průměr o více než 28 %, kraj s nejnižší mzdou (Karlovarský) má mzdu o 15,6 % nižší, než je průměr ČR. Průměrná mzda ve Středočeském kraji byla oproti průměru Česka o 1 % nižší. Zlínský kraj dosáhl na druhou nejnižší mzdu v ČR (byla o 12,6 % pod republikovým průměrem). Na podobnou mzdu dosáhli také zaměstnanci v Pardubickém kraji, tam byla o 12,5 % menší, než v Česku celkem.

V 1. čtvrtletí 2024 došlo k meziročnímu růstu nominální hodnoty mezd u všech krajů, nejvíce ve Středočeském, Plzeňském (oba 7,6 %) a Ústeckém (7,5 %). Nejméně v Praze (6,2 %) a kraji Vysočina (6,5 %).

Po delší době byl růst mezd kladný i po započtení vlivu inflace (v reálném vyjádření). V České republice celkem vzrostla průměrná hrubá mzda nominálně o 7,0 % a reálně o 4,8 %. K reálnému meziročnímu růstu mzdy došlo ve všech krajích. Nejméně vzrostla v Praze (o 4,1 %), v kraji Vysočina (o 4,3 %) a v Jihočeském kraji (4,4 %). Naopak nejvyšší meziroční růst v reálném vyjádření zaznamenaly mzdy zaměstnanců ve Středočeském, Plzeňském (oba 5,4 %) a Ústeckém kraji (5,3 %).

V Praze bylo v 1. čtvrtletí 2024 celkem 863,6 tisíc zaměstnanců. Více než 400 tisíc zaměstnanců bylo ještě v Jihomoravském (468,6 tisíc), Středočeském (416,6 tisíc) a Moravskoslezském kraji (409,1 tisíc). Oproti 1. čtvrtletí roku 2023 došlo v Praze k navýšení počtu zaměstnanců. V absolutních počtech o 17,4 tisíc, v relativních počtech o 2,1 %. K velmi mírnému růstu počtu zaměstnanců došlo ještě v dalších velkých krajích: ve Středočeském (o 0,3 %) a Jihomoravském (o 0,5 %). V ostatních krajích se počet zaměstnanců snížil.

Obrázek 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2024 1)

1) údaje za rok 2024 jsou předběžné

Poznámka:

V textu se vždy jedná o průměrnou hrubou měsíční mzdu zaměstnanců. Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) bez ostatních osobních nákladů (OON) připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců. Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu a zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Reálná mzda je průměrná hrubá měsíční mzda po započtení vlivu inflace, tj. růstu spotřebitelských cen.

Údaje za rok 2024 jsou předběžné.

Na tuto Rychlou informaci navazuje publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2024, která vyjde 10. 6. 2024

Informace k výši mezd v Praze podává článek zde: Proč je v Praze vysoká průměrná mzda

Kontakt:
Mgr. Jana Podhorská
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
telefon: 737 280 502
e-mail: jana.podhorska@czso.cz


  • Komentář v pdf
  • Tabulka Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2024