Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 1. čtvrtletí 2019

 

4. 6. 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 41 450 Kč. Částkou se řadí na první místo a nadále tak přetrvává trend významného rozdílu ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky.

Průměrná hrubá měsíční mzda1) zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 41 450 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celé Česko (32 466 Kč) byla vyšší o 27,7 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky nadále výrazný. Oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2018, došlo v 1. čtvrtletí roku 2019 k mírnému poklesu průměrné mzdy. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 1. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (32 464Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. Mzda Středočechů těsně nepřesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (28 385 Kč). Mzda zde byla o téměř 32 % nižší než v Praze a zaostala i za republikovým průměrem, o 12,6 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Pardubický a Olomoucký.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2019 v Praze nárůst o 7,0 %, což byl stejný nárůst jako v Plzeňském a Pardubickém kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Středočeském a Olomouckém (+ 7,9 %). Nejpomaleji rostly mzdy v 1. čtvrtletí v Kraji Vysočina (+ 6,5 %).  Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celé Česko meziročně zvýšily o 2,7 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2019 o 4,6 %. V Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,7 %, a proto reálná mzda zde vzrostla o 4,2 %.

 

Počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2019 v Praze mezičtvrtletně velmi nepatrně vzrostl (848,9 tis.). Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců v celé ČR nepatrně poklesl, tak se podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR téměř nezměnil (20,8 %). V Česku bylo v evidenčním počtu celkem 4 075,1 tisíc zaměstnanců. V relativním vyjádření zaznamenala Praha největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 2,8 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měly kraje Královéhradecký a Jihomoravský (+ 1,1 %). Pokles počtu zaměstnaných pak zaznamenaly kraje Karlovarský (-1,4 %), Plzeňský a Ústecký (-0,4 %).

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2019

 

Analýza k vývoji na trhu práce v 1. čtvrtletí 2019:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-1-ctvrtleti-2019

 

Kontakt:

Mgr. Lada Loudilová

Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 673

E-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  •   Text aktuality ve formátu .pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019