Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 1. čtvrtletí 2015

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku hodnoty 33 010 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celou Českou republiku (25 306 Kč) byla vyšší o 30,4 % a stále tak platí trend, kdy mzdy v Praze převyšují republikový průměr přibližně o 30 %.  

Na druhém místě, co se týká výše mzdy, zůstává Středočeský kraj (25 048 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a lokalizace silných průmyslových oborů. Středočeský kraj podobně jako dalších dvanáct krajů dosaženou hodnotou průměrné mzdy nepřesáhl celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla v 1. čtvrtletí opět v Karlovarském kraji (21 461 Kč). Její výše byla o 35,0 % nižší než v Praze a o 15,2 % menší než republikový průměr. Trojici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily Olomoucký a Zlínský kraj.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2015 nárůst ve všech čtrnácti krajích, když průměrný růst za celou republiku dosáhl 2,2 %. V Praze byl opět tento růst nejnižší ze všech krajů (+ 1,1 %). Meziročně nejvíce mzdy vzrostly zaměstnancům v Libereckém kraji, kde průměrná mzda zaznamenala přírůstek 3,2 %. Za nimi následovali zaměstnanci z Vysočiny (+ 3,1 %) a Jihomoravského kraje (+ 3,0 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily jen o 0,1 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2015 o 2,1 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,5 %, narostla reálná mzda o 0,6 %.

V Praze bylo v 1. čtvrtletí 2015 evidováno 769,1 tisíc zaměstnanců a již šesté čtvrtletí za sebou jejich stav rostl. Zaměstnanců pracujících v Praze tak byla jedna pětina (20,3 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 793,5 tisíc zaměstnanců.

V relativním vyjádření zaznamenal největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů kraj Olomoucký (+ 3,1 %), v Praze počet zaměstnanců narostl o 2,6 %. Jediným krajem, kde se počet zaměstnanců v 1.čtvrtletí meziročně snížil, byl Karlovarský kraj (- 0,1 %).

______________________________________________________________________

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2015

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.: 27405 2673

 

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

Zveřejněno 5. 6. 2015

 

  • Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 1. čtvrtletí 2015 (PDF soubor)
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (XLS soubor) - 1. čtvrtletí 2015