Pražská bytová výstavba v roce 2016

 

7. 2. 2017

Rok 2016 nebyl pro bytovou výstavbu v hl. m. Praze moc příznivý. Ačkoliv bylo v roce 2016 v hl. m. Praze dokončeno o 16,9 % více bytů, počet zahájených bytů poklesl téměř o 50 %. Tuto skutečnost pravděpodobně více pocítíme až v následujících letech. O 1,2 % se také snížil počet vydaných stavebních povolení a ohlášení a snížila se i orientační hodnota stavebních povolení o 25,2 %.

Zahájené byty

V roce 2016 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba celkem 2 758 bytů. Meziročně tak došlo k výraznému poklesu o 47,2 %, tj. že v 1. až 4. čtvrtletí 2016 bylo zahájeno o 2 469 bytů méně než ve stejném období předchozího roku. Lze ale říci, že záporné hodnoty roku 2016 mírně zlepšila zahájená bytová výstavba ve 4. čtvrtletí, která dosahovala alespoň stejných hodnot, jako v předchozích letech. Hl. m. Praha tak nekopíruje meziroční 3,2% nárůst počtu zahájených bytů v Česku. Podobně na tom jsou i kraje Olomoucký, Jihomoravský a Karlovarský, kde také došlo k meziročnímu snížení počtu zahájených bytů. Zde se však jedná o poklesy do 6 %. K nejvyššímu nárůstu zahájené bytové výstavby došlo v kraji Jihočeském (50,8 %), Královéhradeckém (48,9 %) a Plzeňském (40,2 %).

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2012 až 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na celkovém počtu zahájených bytů v Česku se Praha podílela 10,1 %. Ve srovnání s ostatními kraji tak neudržela své prvenství z roku 2015, a propadla se až na třetí místo. Nejvíce se na celkovém počtu zahájených bytů v Česku podílel kraj Středočeský (20,4 %) a Jihomoravský (13,9 %). Nejmenší podíl na celku měl kraj Karlovarský (1,8 %).

V hl. m. Praze se na zahájené bytové výstavbě nejvíce podílely správní obvody Praha 13 (486 bytů), Praha 5 (364 bytů) a Praha 9 (348 bytů). Nejméně naopak správní obvody Praha 2 (16 bytů) a Praha 20 (19 bytů). Z hlediska třídění bytů podle druhu stavby již tradičně v hl. m. Praze převažoval počet zahájených bytů (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) v bytových domech (1 707) nad počtem v domech rodinných (582). Nutné je však dodat, že právě v rodinných domech se meziročně počet zahájených bytů zvýšil o 14,6 %. Naopak počet zahájených bytů v bytových domech se meziročně snížil v Praze (o 56,8 %) i v celém Česku (o 14,3 %). V hl. m. Praze poklesl i počet zahájených bytů v nebytových budovách (o 174 bytů) i v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory (o 19 bytů)

Zahájené a dokončené byty podle krajů v roce 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončené byty

V hl. m. Praze bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2016 dokončeno 6 092 bytů. Z hlediska meziročního srovnání došlo k nárůstu o 16,9 %, tj. v roce 2016 bylo v hl. m. Praze dokončeno o 881 bytů více než v roce 2015. K tomu přispěl zejména vysoký počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí roku 2016. K nárůstu počtu dokončených bytů v roce 2016 došlo také v kraji Plzeňském (o 29,2 %), Libereckém (25,3 %), Karlovarském (22,8 %), Olomouckém (22,0 %), Jihomoravském (15,2 %), Pardubickém (11,7 %), Zlínském (4,5 %) a Královéhradeckém (0,5 %). Největší pokles počtu dokončených bytů byl zaznamenán v Ústeckém kraji, kde došlo k meziročnímu snížení o 4,4 %.

Kraj Hl. m. Praha se tak na republikovém celku 27 333 dokončených bytů podílel 22,3 %. Následoval jej Středočeský kraj s 4 857 dokončenými byty (17,8 %) a Jihomoravský kraj s 3 845 dokončenými byty (14,1 %).

Obdobně jako u zahájených bytů i u dokončené výstavby převažuje v Praze počet dokončených bytů v bytových domech nad domy rodinnými. I tak ale došlo v obou kategoriích k meziročnímu zvýšení počtu dokončených bytů; v bytových domech bylo v roce 2016 dokončeno 5 036 bytů (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb; o 26,0 % více), v rodinných domech 543 bytů (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb; o 2,8 % více). K nárůstu došlo i v kategorii bytů v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory, kdy v roce 2016 jich bylo v Praze dokončeno 119, zatímco v roce 2015 nebyl dokončen žádný. Pokles dokončené výstavby byl zaznamenán u bytů v nebytových budovách, kterých bylo v roce 2016 dokončeno 87, což je o 29 méně než v roce 2015.

Nejvíce se na počtu dokončených bytů v hl. m. Praze podílely správní obvody Praha 3 (1 105 bytů) a Praha 15 (753 bytů), naopak nejméně správní obvody Praha 1 (5 bytů) a Praha 17 (11 bytů).

Stavební povolení

V 1. až 4. čtvrtletí 2016 bylo v hl. m. Praze vydáno 5 147 stavebních ohlášení a povolení, což bylo o 1,2 % méně než ve stejném období roku 2015. Nejvíce stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (2 848), což v meziročním srovnání představuje pokles o 2,1 %. Meziročně se snížil i počet vydaných stavebních povolení a ohlášení na stavby na ochranu životního prostřední o 32,9 %. Naopak vydaná stavební ohlášení a povolení na nebytové budovy oproti roku 2015 vzrostla o 4,4 %.

Z celorepublikového pohledu počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v roce 2016 meziročně vzrostl o 3,6 %. Nejvíce jich bylo vydáno ve Středočeském kraji (16 170) a nejméně v kraji Karlovarském (2 375).

Orientační hodnota staveb

Orientační hodnota stavebních povolení v hl. m. Praze v roce 2016 činila 25 675 mil. Kč. Oproti roku 2015 se její hodnota snížila o 25,2 %, tj. o 8 651 mil. Kč. Nejvyšších hodnot dosahovala stavební povolení u nebytových budov (11 262 mil. Kč). V porovnání s rokem 2015 se jejich hodnota zvýšila o 34,9 %. Naopak orientační hodnota stavebních povolení na bytové budovy a na stavby na ochranu životního prostředí poklesla. V případě bytových budov o 38,0 %, v případě povolení na stavby na ochranu životního prostředí dokonce o 87,7 %.

V rámci Česka se v roce 2016 orientační hodnota stavebních povolení oproti roku 2015 zvýšila o 11,4 %. Na republikovém celku 284 307 mil. Kč se největší měrou podílely kraje Středočeský (39 155 mil. Kč) a Jihomoravský (31 200 mil. Kč). Naopak nejnižších hodnot dosahovaly kraje Karlovarský (7 494 mil. Kč) a Liberecký (8 496 mil. Kč).

Počet a orientační hodnota stavebních povolení podle krajů v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Údaje za 1. až 4. čtvrtletí 2016 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf