Pražská bytová výstavba v prvním čtvrtletí roku 2021

 

10. 5. 2021

V prvním čtvrtletí roku 2021 meziročně poklesl počet zahájených bytů o více než 5 %. Naopak počet dokončených vzrostl o 2,7 %. Meziroční nárůst zaznamenala i stavební povolení a ohlášení. Zároveň se také zvýšila i orientační hodnota staveb.

Zahájené byty

V prvním čtvrtletí roku 2021 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba celkem 1 238 bytů. Oproti stejnému období roku 2020 došlo k poklesu výstavby o 5,5 %. I republikový průměr v tomto ohledu poklesl, a to o 7,5 %. V mezikrajském srovnání byla Praha v počtu zahájených bytů na třetím místě, za Středočeským (1 626 zahájených bytů) a Jihomoravským krajem (1 252 zahájených bytů). Nejmenší výstavba byla v Karlovarském kraji, kde bylo zahájeno pouze 105 bytů.  V meziročním srovnání poklesl počet zahájených bytů nejvíce v Plzeňském (-51,7 %), Libereckém (-37,5 %) a Zlínském kraji (-35,6 %), naopak největší nárůst zaznamenal Královéhradecký kraj (+29,7 %).

Z hlediska typu výstavby se v Praze z 91 % jednalo o novou výstavbu, kde oproti 1. čtvrtletí roku 2020 došlo k poklesu o 6,7 %. Ve zbylých 9 % šlo o změnu dokončených staveb, tedy různé nástavby, přístavby a jiné stavební úpravy, kde naopak došlo k meziročnímu nárůstu o 7,4 %. Podle druhu stavby bylo tradičně zahájeno nejvíce bytů v nových bytových domech (1 027 bytů), což je v Praze dáno typickou městskou zástavbou. V nových rodinných domech bylo zahájeno oproti tomu pouze 95 bytů. V případě rodinných domů se jednalo o meziroční pokles (o 7,8 %), u bytových domů pak došlo k poklesu o 6 %. V nebytových budovách pak nebyl zahájen žádný byt.

V rámci správních obvodů hl. m. Prahy bylo nejvíce bytů zahájeno v SO Praha 6 (334 bytů) a SO Praha 13 (225 bytů) a SO Praha 9 (217 bytů). Nejmenší výstavba byla zahájena v SO Praha 1 (0 bytů), SO Praha 11 (1 byt) a Praha 2 (2 byty).

 

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v prvním čtvrtletí roku 2021 činil 1 691 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 2,7 %. I na republikové úrovni došlo k meziročnímu nárůstu, avšak pouze o 12,6 %. Z hlediska krajů meziročně nejvíce vzrostl počet dokončených bytů v Pardubickém (o 140,9 %), Plzeňském (78,4 %) a Karlovarském kraji (o 50,0 %). Největší meziroční pokles pak zaznamenal Jihočeský kraj (o 30,5 %). V mezikrajském srovnání byla Praha v počtu dokončených bytů na prvním místě. Nejméně bytů bylo dokončeno, stejně jako u zahájených, v Karlovarském kraji (162 bytů).

Z hlediska typu výstavby i u dokončených bytů v Praze výrazně dominovala nová výstavba (89 %) nad změnou dokončených staveb (11 %). Stejně jako u zahájené výstavby byl v Praze nejvyšší počet dokončených bytů v nových bytových domech (1 373 bytů). V rodinných domech pak bylo dokončeno 127 bytů. Obojí je dáno charakterem Prahy, ale i jejím omezeným prostorem pro další výstavbu. Bytů v nových bytových domech bylo ale meziročně dokončeno o 5,2 % méně. U bytů v nových rodinných domech naopak došlo k meziročnímu nárůstu o 29,6 %. V nebytových budovách bylo dokončeno pouze 8 bytů, což bylo meziročně o 6 bytů více.

Z hlediska správních obvodů v hl. m. Praze bylo dokončeno nejvíce bytů v SO Praha 9 (290 bytů), SO Praha 3 (269 bytů) a SO Praha 5 (243 bytů). Naopak nejméně bytů bylo dokončeno v SO Praha 2 a SO Praha 20 (0 bytů).

 

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2018 až 2021

 

Stavební povolení a ohlášení

V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo v Praze vydáno celkem 718 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému období roku 2020 jejich počet vzrostl o 12,7 %. Jedná se o druhou nejnižší hodnotu po Karlovarském kraji (490 stavebních povolení a ohlášení). Na celorepublikové úrovni se jejich počet meziročně prakticky nezměnil. Z hlediska typu stavby připadlo více stavebních povolení a ohlášení v Praze na budovy (558) než na inženýrské stavby (160). Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (368, meziročně o 15,4 % více), než na budovy nebytové (190, meziroční nárůst o 5 %).

 

Orientační hodnota staveb

V Praze v prvním čtvrtletí roku 2021 činila orientační hodnota staveb 9 736 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo k nárůstu její hodnoty o 5,1 %. Stejně tak republikový průměr meziročně vzrostl o 13,4 %. Orientační hodnota budov představovala 7 842 mil. Kč, z čehož 54,9 % byla hodnota budov bytových. Orientační hodnota inženýrských staveb činila 1 894 mil. Kč.

V Praze opět dochází k situaci, kdy je uděleno relativně málo stavebních povolení, ale orientační hodnota vydaných stavebních povolení celkem je velmi vysoká. Hodnota připadající na 1 stavební povolení dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2021 13,6 milionů Kč a byla tedy – obdobně jako v stejném období roku 2019 – nejvyšší mezi kraji, a to minimálně více než dvojnásobně.

 

Poznámky:

Údaje za rok 2021 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

 

Kontakt:

Mgr. Lada Lebdušková
Oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
E-mail: lada.lebduskova@czso.cz
Tel.: +420 705 698 131