Pražská bytová výstavba v prvním čtvrtletí roku 2019

 

13. 5. 2019

 

V prvním čtvrtletí roku 2019 došlo v hl. m. Praze k rekordnímu nárůstu bytové výstavby. Oproti stejnému období v roce 2018 se bytová výstavba zvýšila o 132,5 %. Došlo i k nárůstu dokončených bytů, a to sice o 22,1 %. Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení mírně klesl (o 2,9 %). Oproti tomu se ale zvýšila orientační hodnota staveb o 14,2 %.

 

Zahájené byty

Na území hl. m. Prahy byla v prvním čtvrtletí roku 2019 zahájena výstavba 1 216 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 132,5 %. Ve stejném období minulého roku byla zahájena výstavba 523 bytů, tedy o 693 zahájených bytů méně než v roce 2019. Za posledních deset let tak byla v roce 2019, během období leden až březen, zahájena výstavba největšího počtu bytů. Více bytů bylo v Praze naposledy zahájeno v roce 2008 (tehdy to bylo 2 188 bytů). V mezikrajském srovnání za první čtvrtletí 2019 získala Praha, co se týče nárůstu počtu zahájených bytů, druhé místo. Prvním byl Liberecký kraj s nárůstem o 264,9 % zahájených bytů. Průměr ČR v nárůstu počtu zahájených bytů pak činil 25,6 %.

Z celkového množství 1 216 bytů jich bylo zahájeno v nové výstavbě 1 010, zahájená změna stávajících staveb se pak týkala zbylých 206 bytů. V Praze bylo tradičně nejvíce bytů zahájeno v bytových domech (992 bytů, včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb). V rodinných domech byla zahájena výstavba 98 bytů, což představovalo meziroční pokles o 25,2 %.

Stejně jako v prvním čtvrtletí roku 2018 nebyla zahájena žádná výstavba bytů v rámci domovů-penzionů nebo domovů pro seniory. V nebytových budovách započala výstavba 25 bytů, tedy o dva méně, než ve stejném období roku 2018. Ve stavebně upravených nebytových prostorách došlo k meziročnímu nárůstu výstavby o 124,4 %, s celkovým počtem 101 zahájených bytů.

Dokončené byty

V prvním čtvrtletí roku 2019 se v Praze stihlo dokončit 1 531 bytů. Počet dokončených bytů se tak meziročně zvýšil o 22,1 %, neboli o 277 bytů. V mezikrajském srovnání se nejvíce bytů podařilo dokončit právě v hl. m. Praze. Průměrný meziroční nárůst počtu dokončených bytů činil v ČR 17,5 %. Nejvyšší nárůst zde zaznamenal Jihomoravský kraj (61,1 %). Nejnižší nárůst byl zaznamenán v Libereckém kraji (pokles o 41,8 %).

Obdobně jako u zahájených staveb bylo i nejvíce dokončených bytů v bytových domech (celkem, včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb, 1 213 bytů). V rodinných domech bylo celkem dokončeno 184 bytů. Jednalo se tak o meziroční nárůst 13,9 %, respektive 17,9 %.

Opět nebyly dokončeny žádné byty v domovech-penzionech a domovech pro seniory. Méně bytů bylo, oproti stejnému období předešlého roku, dokončeno v nebytových budovách (celkem 12 bytů, tedy o 17 bytů méně). Ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo dokončeno podstatně více bytů, než ve stejném období v roce předcházejícím (celkem 122 bytů, oproti 4 bytům z roku 2018).

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2013 až 2019

Stavební povolení a ohlášení

Během prvního čtvrtletí roku 2019 bylo v Praze vydáno 783 stavebních povolení a ohlášení. Praha tak vydala mezi kraji třetí nejnižší počet stavebních povolení a ohlášení. Méně jich bylo vydáno už jen v Libereckém (704) a Karlovarském kraji (478). Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze meziročně poklesl o 2,9 %. Naopak průměr celé ČR vzrostl o 7,3 %. Nejvíce povolení a ohlášení připadalo na bytové stavby (327), a dále na nebytové stavby (258). Stavebních povolení a ohlášení týkajících se ochrany životního prostředí bylo vydáno celkem 38.

Orientační hodnota staveb

I když počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze meziročně klesl, jejich hodnota naopak stoupla, a to sice celkem o 14,2 %, z 6 480 mil. Kč na 7 397 mil. Kč. Orientační hodnota jedné povolené stavby vzrostla v průměru o 17,5 %, na hodnotu 9,45 mil. Kč. Průměrný nárůst orientační hodnoty staveb v ČR činil 18,1 %, s průměrnou hodnotou jedné povolené stavby 4,72 mil. Kč. Orientační hodnota jedné povolené stavby je tak v Praze téměř přesně dvojnásobná.

Naprostá většina orientační hodnoty staveb v Praze se týkala budov (6 270 mil. Kč). Z čehož přibližně tři čtvrtiny (4 452 mil. Kč) připadalo na bytové budovy a 1 818 mil. Kč na nebytové budovy. Oproti stejnému období minulého roku tak došlo k určitému otočení těchto hodnot, kdy připadala na bytové budovy hodnota 2 076 mil. Kč a na nebytové 3 268 mil. Kč. U staveb na ochranu životního prostředí vzrostla orientační hodnota téměř dvojnásobně, z hodnoty 280 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2018 na 539 mil. Kč v roce 2019.

 

Poznámky:

Údaje za 1. čtvrtletí 2019 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách

 

Kontakt:

Bc. Dominik Kalcovský

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 054 163

E-mail: dominik.kalcovsky@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf