Pražská bytová výstavba v prvním čtvrtletí 2017

 

10. 5. 2017

Pražská bytová výstavba se po nepříznivém roku 2016 pomalu vzpamatovává. V prvním čtvrtletí 2017 to dokazují meziroční nárůsty dokončených (o 14,3 %), ale i zahájených (o 6,9 %) bytů. Lze ale říci, že v případě zahájené výstavby reaguje spíše změnou dokončených staveb než novou výstavbou.

Zahájené byty

V prvním čtvrtletí roku 2017 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 712 bytů. Oproti stejnému období roku 2016 došlo k mírnému nárůstu o 6,9 %, tj. meziročně bylo zahájeno o 46 bytů více. Praha tak pouze slabě kopíruje republikový meziroční 26,4% nárůst počtu zahájených bytů. Lze se domnívat, že nárůst počtu zahájených bytů je způsoben převážně změnou dokončených staveb (zahájeno o 80 bytů více) než novou výstavbou (o 34 bytů méně). Podle druhu stavby bylo v rodinných domech zahájeno meziročně pouze o 1 byt více. Naopak v bytových domech bylo meziročně zahájeno o 83 bytů méně. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán především v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým domům a to o 81 zahájených bytů. Podobně i bytů v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory bylo meziročně zahájeno o 49 více.

Z republikového pohledu byla Praha z hlediska počtu zahájených bytů v krajích až na 10. místě. Na prvním místě byl Olomoucký kraj následovaný Pardubickým krajem a krajem Vysočina.

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2012 až 2017

Dokončené byty

V hl. m. Praze bylo v 1. čtvrtletí 2017 dokončeno 1 449 bytů. Meziročně tak došlo ke zvýšení o 14,3 %, což představuje nárůst o 181 bytů. Liší se tak od republikového vývoje, kde došlo k poklesu o 5,9 %. Meziroční nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán jak u rodinných (o 59 bytů), tak i bytových (o 126 bytů) domů, vč. jejich nástaveb, přístaveb a vestaveb. O 40 bytů více bylo meziročně dokončeno v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory. Naopak o 42 bytů méně bylo oproti stejnému období předchozího roku dokončeno v nebytových budovách.

Z hlediska počtu dokončených bytů v krajích byla Praha na třetím místě, po prvním kraji Vysočina a druhém Jihočeském kraji.

Stavební povolení

Počet stavebních ohlášení a povolení vydaných v prvním čtvrtletí 2017 byl 1 162. Oproti stejnému období minulého roku to bylo o 6,2 % více. Meziročního zvýšení o 8,2 % bylo dosaženo také na celorepublikové úrovni. Na budovy bytové jich bylo vydáno 622 (meziroční snížení o 2,7 %) a na budovy nebytové 319 (meziroční zvýšení o 20,4 %). Oproti prvnímu čtvrtletí 2016 bylo v prvním čtvrtletí 2017 vydáno o 21 stavebních ohlášení a povolení na ochranu životního prostředí méně.

Orientační hodnota staveb

Ve sledovaném období činila orientační hodnota staveb 6 270 mil. Kč. Meziročně se tato hodnota značně zvýšila, a to o 23,9 %. Orientační hodnota budov představovala 5 283 mil. Kč, z čehož 59,5 % byla hodnota budov bytových. Meziročně se o 22,4 % zvýšila i orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí, z 228 mil. Kč na 279 mil. Kč.

 

Poznámky:

Údaje za 1. čtvrtletí 2017 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf