Pražská bytová výstavba – 3. čtvrtletí 2023

 

13. 11. 2023

V průběhu 3. čtvrtletí 2023 byla v Praze zahájena výstavba 1 283 bytů, o 13,2 % bytů více než ve stejném období předchozího roku. Stavebníci dokončili výstavbu u 1 270 bytů. Bylo to výrazně méně (o 40 %) než ve stejném období předchozího roku. Vydáno bylo 712 stavebních povolení a oznámení. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 počet vydaných povolení mírně poklesl (o 6 %). Orientační hodnota vydaných povolení na stavby v Praze byla 11,9 mld. Kč.

 

Zahájené byty

Ve druhém čtvrtletí 2023 byla v hlavním městě Praze zahájena výstavba 1 283 bytů. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 došlo k mírnému navýšení (o 13,2 %). V 1. čtvrtletí tohoto roku bylo zahájeno dokonce 2 300 bytů. V celém Česku došlo k mírnému meziročnímu snížení počtu zahájených bytů (z 9 277 na 9 197, tedy o 0,9 %).

V mezikrajském srovnání měla Praha méně zahájených bytů než Středočeský (1 589 zahájených bytů) a Jihomoravský kraj (1 445). Nejméně bytů zahájili stavebníci v Libereckém (237), Královéhradeckém (286) a nejmenším Karlovarském kraji (288 bytů).

Z hlediska typu výstavby se v Praze z 93 % jednalo o novou výstavbu. Ve zbylých 7 % šlo o změnu dokončených staveb (nástavby, přístavby a jiné stavební úpravy). Podle druhu stavby bylo tradičně zahájeno nejvíce bytů v nových bytových domech (1 081 bytů). V nových rodinných domech bylo oproti tomu zahájeno 107 bytů.

 

Dokončené byty

V Praze bylo podle předběžných údajů ve třetím čtvrtletí 2023 dokončeno 1 270 bytů, což představovalo výrazný meziroční pokles o 40 % (ve stejném období roku 2022 bylo dokončeno 2 129 bytů). Také v celém Česku došlo ve 3. čtvrtletí 2023 k meziročnímu poklesu počtu dokončených bytů. Ve 3. čtvrtletí 2022 bylo v ČR dokončeno 9 519 bytů, ve 3. čtvrtletí 2023 pak 8 061 bytů.

Celkově bylo za 3. čtvrtletí 2023 dokončeno nejvíce bytů ve Středočeském kraji (1 485), Praze (1 270) a Jihomoravském kraji (1 048). Naopak v malém Karlovarském kraji bylo dokončeno 132 bytů, v Královéhradeckém 261 bytů a podobný malý počet bytů byl dokončen v Ústeckém a Libereckém kraji (276 resp. 279 bytů).

Graf 1 Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2019 až 2023

Graf 1 Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2019 až 2023

Ve 3. čtvrtletí 2023 bylo celkem 96 % všech dokončených bytů získáno novou výstavbou a 4 % změnou již dokončených staveb. Stejně jako u zahájené výstavby byl v Praze nejvyšší počet dokončených bytů v nových bytových domech (1 063 bytů). V nových rodinných domech pak bylo dokončeno 141 bytů.

 

Stavební povolení a ohlášení

Během 3. čtvrtletí 2023 bylo podle předběžných údajů v Praze vydáno pouze 712 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému čtvrtletí roku 2022 se jednalo o pokles o 5,2 % (39 bytů).

Graf 2 Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze podle čtvrtletí v letech 2019 – 2023

Graf 2 Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze podle čtvrtletí v letech 2019 – 2023

Z hlediska typu stavby připadalo ve třetím čtvrtletí 2023 více stavebních povolení a ohlášení v Praze na budovy (570) než na inženýrské stavby (142). Z celkového počtu stavebních povolení a ohlášení na budovy (570) jich bylo více vydáno na výstavbu budov bytových než nebytových. Na byty v bytových domech bylo vydáno 356 povolení (62 %) a na byty v nebytových domech pak 214 povolení (38 %).

 

Orientační hodnota staveb

V Praze během 3. čtvrtletí 2023 činila orientační hodnota všech staveb, na které bylo vydáno stavební povolení a ohlášení 11 871 mil. Kč. V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2022 došlo k nárůstu předpokládané hodnoty staveb o nadprůměrných 33,6 %. V Česku celkem došlo k meziročnímu růstu o 19 %. Orientační hodnota bytových budov byla v Praze na úrovni 4 740 mil. Kč a nebytových budov na úrovni 3 008 mil. Kč. Hodnota stavebních povolení na inženýrské stavby (4 123 mil. Kč) se pohybovala v podobné výši jako hodnota povolení na stavby bytových budov (4 740 mil. Kč).

 

Poznámky:
Údaje za rok 2023 jsou předběžné.
Více informací o bytové výstavbě najdete v 
časových řadách.

Kontakt:
Jana Podhorská
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 737 280 502
E-mail: jana.podhorska@czso.cz