Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. pololetí roku 2012 a stav k 30. 6. 2012

 

Počet obyvatel Prahy k 30. 6. 2012 dosáhl 1 245 370 obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatel je stále kladný, ale již se nezvyšuje. Praha tak s určitým zpožděním kopíruje celorepublikový vývoj.


V prvním pololetí 2012 se v Praze narodilo 6 903 dětí, což je o trochu více než v 1. pololetí roku 2011 (o 25 osob). Zemřelo 6 241 osob. To je výrazně více než ve stejném období předchozího roku (o 389 osob). Přirozený přírůstek tak zůstal kladný, oproti stejnému období roku 2011 však zřetelně klesl, a to o 35,5 %.

Praha stále získává obyvatelstvo především stěhováním, i když se od roku 2009 přírůstek stěhováním výrazně snížil. Počet přistěhovalých do Prahy byl v 1. pololetí 2012 o 3 044 osob vyšší než počet těch, kteří se z Prahy odstěhovali. Přírůstek stěhováním oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 33,2 %. Celkový přírůstek Prahy je z 18 % způsoben přirozeným přírůstkem, z 82 % pak přírůstkem stěhováním.

Tabulka 1 Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. pololetí 2012 a 2011
(za rok 2012 předběžné údaje)

Ukazatel
Počet
Počet na 1 000 obyvatel
1. pololetí 2011
1. pololetí 2012
rozdíl
2012-2011
rozdíl v %
1. pololetí 2011
1. pololetí 2012
Sňatky
2 308
2 321
13
100,6
3,7
3,8
Rozvody
1 494
1 398
-96
93,6
2,4
2,3
Živě narození
6 878
6 903
25
100,4
11,0
11,2
Zemřelí
5 852
6 241
389
106,6
9,4
10,1
Potraty
2 235
2 062
-173
92,3
3,6
3,3
Přistěhovalí
14 367
14 823
456
103,2
23,0
24,0
Vystěhovalí
12 082
11 779
-303
97,5
19,4
19,0
Přirozený přírůstek
1 026
662
-364
64,5
1,6
1,1
Přírůstek stěhováním
2 285
3 044
759
133,2
3,7
4,9
Celkový přírůstek
3 311
3 706
395
111,9
5,3
6,0
Počet obyvatel k 30. 6.
1 237 943
1 245 370
7 427
100,6
.
.
zdroj dat: ČSÚ

Poznámka:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2012 jsou předběžné. Stavy obyvatel v roce 2011 jsou přepočteny na definitivní výsledky SLDB 2011 podle trvalého pobytu.

Tato internetová stránka ve formátu .pdf
Pohyb obyvatel v 1. pololetí 2012 podle městských částí Prahy (.xls)
2Q2012MC.xlsRIobyv2Q2012.pdf