Podíl nezaměstnaných v Praze v dubnu 2024 činil 2,84 %

 

10. 5. 2024

K 30. 4. 2024 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 2,84 %, meziročně tak poklesl o 0,20 procentního bodu, a meziměsíčně o 0,01 procentního bodu. Počet uchazečů o zaměstnání klesl meziročně pouze mírně o 0,2 % a počet volných pracovních míst se zvýšil o 1,3 %.

 

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,74 % a meziměsíčně se jeho hodnota snížila o 0,12 p. b. Oproti stejnému období minulého roku (tj. oproti dubnu 2023) nezaměstnanost stoupla o 0,17 p. b.

Ze všech 14 krajů měla Praha k 30. 4. 2024 nejnižší nezaměstnanost. Druhá nejnižší nezaměstnanost k danému datu byla v Kraji Vysočina (2,84 %) a třetí ve Zlínském kraji (2,94 %). Nejvyšší nezaměstnanost pak byla v kraji Ústeckém (5,90 %), Moravskoslezském (5,27 %) a Karlovarském (4,53 %).

Mezi březnem a dubnem 2024, stejně jako mezi únorem a březnem tohoto roku, klesla nezaměstnanost ve všech 14 krajích ČR.  Nejvýrazněji nezaměstnanost meziměsíčně klesla v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji (o 0,24, potažmo 0,25 p. b.). Nejméně pak klesla v Hl. m. Praze (o 0,01 p. b). Meziročně, tj. oproti dubnu 2023, však byla nezaměstnanost nižší pouze v jednom kraji a to v Hl. m. Praze, ve všech ostatních krajích byla stále vyšší než před rokem.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 30. 4. 2024 v hlavním městě 27 857 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen (55,6 %, 15 490 žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně přibylo v evidenci 47 zájemců o práci (o 0,2 % více). Meziměsíčně pak v evidenci ubylo 79 nezaměstnaných (pokles o 0,3 %).

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně stoupl o 1 010 míst na celkových 80 064 volných pracovních míst. To představovalo nárůst o 1,3 %. Meziměsíčně naopak klesl počet míst o 480, tedy o 0,6 %.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 30. 4. 2024 připadlo v Praze 2,87 evidovaných volných pracovních míst.

 

 Graf 1: Volná pracovní místa, uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v Praze (kalendářní měsíce let 2020 - 2024)

 

Podrobnější statistiky lze nalézt na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Adam Vlč 
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 737 280 502
E-mail: adam.vlc@czso.cz
 

  • Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze podle měsíců 1991-2024