Podíl nezaměstnaných v Praze k 31. 8. 2023 činil 3,13 %

 

8. 9. 2023

K 31. 8. 2023 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 3,13 % a meziročně se tak zvedl o 0,11 procentního bodu. Také meziměsíčně stoupl, i když nevýrazně (o 0,04 p. b.). Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl meziročně oproti srpnu 2022 o 4,3 % a počet volných pracovních míst se zvýšil o 11,9 %.

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,58 %, a meziměsíčně jeho hodnota vzrostla o 0,03 p. b. Oproti stejnému období minulého roku (tj. oproti srpnu 2022) nezaměstnanost stoupla o 0,13 p. b.

V mezikrajském porovnání měla Praha sedmou nejnižší nezaměstnanost ze 14 krajů ČR, přičemž ještě v lednu 2023 měla v pomyslném žebříčku druhou nejnižší nezaměstnanost mezi kraji. Mezi červencem a srpnem letošního roku stoupla nezaměstnanost ve 12 krajích ČR a to v rozmezí 0,01 až 0,06 p. b. V Karlovarském a Zlínském kraji byl nárůst nezaměstnanosti na kladné nule.

Nejnižší nezaměstnanost byla k 31. 8. 2023 v kraji Jihočeském (2,63 %), Kraji Zlínském (2,65 %) a v Kraji Vysočina (2,69 %). Nejvyšší nezaměstnanost pak byla v kraji Ústeckém (5,42 %), Moravskoslezském (4,91 %) a Jihomoravském (4,20 %).

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 31. 8. 2023 v hlavním městě 28 501 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen (57,5 %, 16 386 žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně přibylo v evidenci 1 175 zájemců o práci (o 4,3 % více). Meziměsíčně pak v evidenci přibylo 325 nezaměstnaných (mírný nárůst o 1,2 %).

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně stoupl o 9 032 míst na celkových 85 142 volných pracovních míst. To představovalo nárůst o 11,9 % (více než v minulém měsíci). K meziročnímu nárůstu počtu volných pracovních míst hlášených na úřadech práce došlo pouze v Praze. V ostatních krajích počet volných pracovních míst poklesl. Nejmenší pokles byl zaznamenán v Karlovarském a Středočeském kraji (o -2,9, resp. -5,9 %), nejvyšší v Jihomoravském (-44,7 %), Jihočeském (-24,9 %) a Zlínském kraji (-24,7 %).

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 8. 2023 připadlo v Praze 3,3 evidovaných volných pracovních míst. Druhou nejvyšší hodnotu zaznamenal Středočeský kraj (1,9 míst na jednoho uchazeče). Republikový průměr byl na hodnotě 1,2.

 

Podrobnější statistiky lze nalézt na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni

1) Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu vyjadřuje počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let vztažený na počet obyvatel ve věku 15 - 64 let (v %)


Kontakt:
Jana Podhorská
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 052 673
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

  • Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze podle měsíců 1991-2023