Podíl nezaměstnaných v Praze k 30. 4. 2023 činil 3,04 %

 

10. 05. 2023

K 30. 4. 2023 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 3,04 % a meziročně se tak zvedl o 0,40 procentního bodu. Meziměsíčně nezaměstnanost klesla o 0,02 p. b. Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl meziročně oproti dubnu 2022 o 15,7 % a počet volných pracovních míst se snížil o 11 %.

 

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,57 %, a meziměsíčně se jeho hodnota snížila o 0,17 p. b. Oproti stejnému období minulého roku (tj. oproti dubnu 2022), nezaměstnanost stoupla o 0,25 p. b.

V mezikrajském porovnání měla Praha sedmou nejnižší nezaměstnanost ze 14 krajů ČR, přičemž ještě v lednu 2023 měla v pomyslném žebříčku druhou nejnižší nezaměstnanost mezi kraji. Hlavním důvodem je, že za uplynulé tři měsíce klesala v Praze nezaměstnanost méně než ve všech ostatních krajích. Nejnižší nezaměstnanost byla k 30. 4 2023 v kraji Zlínském (2,66 %), Jihočeském (2,68 %) a Kraji Vysočina (2,69 %). Nejvyšší nezaměstnanost pak byla v kraji Ústeckém (5,48 %), Moravskoslezském (4,90 %) a Karlovarském (4,36 %).

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 30. 4. 2023 v hlavním městě 27 810 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen (56,6 %, 15 752 žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně přibylo v evidenci 3 782 zájemců o práci (o 15,7 % více). Meziměsíčně naopak 231 nezaměstnaných v evidenci ubylo (pokles o 0,8 %).

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně poklesl o 9 737 míst na celkových 79 054 volných pracovních míst. To představovalo pokles o 11,0 %. Meziměsíčně v evidenci naopak přibylo 942 volných pracovních míst (tedy nárůst o 1,2 %).

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 30. 4. 2023 připadlo v Praze 2,84 evidovaných volných pracovních míst.

 

 

Graf 1: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2019 - 2023

 

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Adam Vlč
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 223
E-mail: adam.vlc@czso.cz

  • Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze podle měsíců 1991-2023