Podíl nezaměstnaných v Praze k 30. 10. 2023 činil 2,84 %

 

08. 11. 2023

K 31. 10. 2023 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 2,84 % a jak meziročně tak také meziměsíčně poklesl o 0,23 procentního bodu. Počet uchazečů o zaměstnání klesl meziročně oproti říjnu 2022 o 0,4 % a počet volných pracovních míst se zvýšil o 16 %.

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,45 %, a meziměsíčně se jeho hodnota snížila o 0,15 p. b. Oproti stejnému období minulého roku (tj. oproti říjnu 2022) nezaměstnanost klesla o 0,04 p. b.

V mezikrajském porovnání měla Praha šestou nejnižší nezaměstnanost ze 14 krajů ČR. Míra nezaměstnanosti mezi zářím a říjnem klesla ve všech 14 krajích ČR. Nejnižší nezaměstnanost byla k 31. 10. 2023 v kraji Zlínském (2,55 %), v Kraji Vysočina (2,56 %) a Jihočeském kraji (2,59 %) a nejvyšší nezaměstnanost pak byla v kraji Ústeckém (5,40 %), Moravskoslezském (4,86 %) a Karlovarském (4,04 %).

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 31. 10. 2023 v hlavním městě 27 808 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen (56,4 %, 15 693 žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně ubylo v evidenci 106 zájemců o práci (o 0, % méně). Meziměsíčně pak v evidenci ubylo 231 nezaměstnaných (tedy pokles o 0,8 %).

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně stoupl o 11 872 míst na celkových 85 989 volných pracovních míst. To představovalo nárůst o 16 %. Důvodem meziročního nárůstu je jednak prudké snížení počtu volných pracovních míst mezi květnem a červnem loňského roku a jednak postupný nárůst této hodnoty v letošním roce. Ten pokračoval i v říjnu a meziměsíčně v evidenci přibylo 256 volných pracovních míst (tedy nárůst o 0,3 %).

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 10. 2023 připadlo v Praze 3,09 evidovaných volných pracovních míst.

 

Graf 1: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2019 - 2023

 

Podrobnější statistiky lze nalézt na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni

1) Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu vyjadřuje počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let vztažený na počet obyvatel ve věku 15 - 64 let (v %)


Kontakt:
Mgr. et Mgr. Adam Vlč 
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 737 280 502
E-mail: adam.vlc@czso.cz

  • Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze podle měsíců 1991-2023