Podíl nezaměstnaných v Praze k 30. 4. 2022 činil 2,65 %, oproti přechozímu měsíci mírně stoupnul.

 

9. 5. 2022

K 30. 4. 2022 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 2,65 % a meziročně tak poklesl o 1 procentní bod, meziměsíčně naopak stoupnul o 0,1 p. b. Počet uchazečů o zaměstnání poklesl meziročně o 28 % a počet volných pracovních míst se snížil o 2,1 %.

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,31 %, meziměsíčně tak poklesl o 0,07 p. b. Pokles oproti stejnému období minulého roku byl o 0,79 p. b. V mezikrajském porovnání měla Praha pátou nejnižší nezaměstnanost. Nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Pardubickém (2,27 %), Jihočeském (2,37 %) a Zlínském (2,51 %), nejvyšší pak v kraji Ústeckém (5,27 %), Moravskoslezském (4,89 %) a Karlovarském (3,95 %).

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 30. 4. 2022 v hlavním městě 24 028 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen (53,2 %, 12 774 žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně, tj. oproti dubnu 2021 ubylo v evidenci přesně 9 324 zájemců o práci (o 28 % méně). Meziměsíčně, tedy oproti březnu 2022, ubylo v evidenci 584 nezaměstnaných (- 2,4 % ).

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně poklesl o 1 899 (tj. o 2,1 %) na evidovaných 88 791 volných pracovních míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 4 750 volných pracovních míst (5,1 %).

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 30. 4. 2022 připadlo v Praze 3,7 evidovaných volných pracovních míst.

 

Graf 1.: Volná pracovní místa, uchazeči a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v letech 2019-2022

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete ve Veřejné databázi

nebo na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, email: infoservispraha@czso.cz, tel.: 737 280 502

 

  • Tabulka Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v hl. m. Praze (1991-2022)