Podíl nezaměstnaných v Praze a krajích ČR k 31. 12. 2021

 

11. 1. 2022

K 30. 12. 2021 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 2,76 % a meziročně tak poklesl o 0,75 procentního bodu, meziměsíčně o 0,03 p. b. Počet uchazečů o zaměstnání poklesl meziročně o 18,9 % a počet volných pracovních míst se zvýšil o 8,6 %.

V mezikrajském srovnání dosáhl na konci roku 2021 podíl nezaměstnaných osob nejnižší hodnoty opět v Pardubickém (2,45 %), ve Zlínském kraji (2,73 %) a také v hl. m. Praze (2,76 %).  Naopak na konci žebříčku stály kraj Moravskoslezský (5,14 %), Ústecký (5,08 %) a Karlovarský (4,18 %).

Ve většině krajů kromě Prahy byl oproti listopadu 2021 zaznamenán růst podílu nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce. Růst se pohyboval od +0,13 p.b. v Libereckém a Středočeském kraji po +0,38 p.b. v kraji Vysočina.

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,49 %, meziměsíčně tak vzrostl o 0,21 p. b. Pokles oproti stejnému období minulého roku byl o 0,53 p. b.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 31.12. 2021 v hlavním městě 26,0 tisíc osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen (52 %, 13,7 tisíc žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně, tj. oproti prosinci 2020 ubylo v evidenci téměř 6,0 tisíc zájemců o práci (o 19 % méně). Meziměsíčně, tedy oproti listopadu 2021, ubylo v evidenci 474 nezaměstnaných (-1,8 %).

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně vzrostl o 7,1 tisíc (tj. o 9 %) na evidovaných 88,8 tisíc volných pracovních míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 3,8 tisíc volných pracovních míst (-4 %).

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 12. 2021 připadlo v Praze 3,7 evidovaných volných pracovních míst, což bylo s Plzeňským (3,1 míst) a Středočeským krajem (2,4) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,3 míst), Ústeckém (0,5), a Karlovarském a Olomouckém kraji (shodně 0,7 míst na jednoho dosažitelného uchazeče).

Graf 1 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete ve Veřejné databázi

nebo na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze (1991-2021)