Odkazy

 

Ústřední statistická knihovna

Magistrát hlavního města Prahy

Úřady městských částí v Praze

 

Statistické publikace o hl. m. Praze (externí zdroje)

Ročenky Prahy o životním prostředí

Ročenky Prahy o dopravě

 

Organizace působící na území Prahy a informace o Praze

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)

Úřad práce - krajská pobočka pro hl. m. Prahu

Pražská integrovaná doprava (PID)

Prague City Tourism (PCT)

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP)

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Městská policie Praha

 

Další organizace poskytující statistické informace

Ústav pro informace ve vzdělávání

Ústav zdravotnických informací a statistiky

Český úřad zeměměřický a katastrální

 

Ústřední orgány

Portál veřejné správy

Odkazy z ústředních stránek ČSÚ