Odkazy

 

Magistrát hlavního města Prahy

Úřady městských částí v Praze

Statistické publikace o hl. m. Praze (externí zdroje)

Ročenky Praha Životní prostředí

Ročenky dopravy Praha

Organizace působící na území Prahy a informace o Praze

Pražská informační služba

Útvar rozvoje města

Regionální organizátor pražské integrované dopravy ROPID

Hygienická stanice hl. m. Prahy (HS HMP)

Zdravotní ústav se sídlem v Praze

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Městská policie Praha

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Úřad práce hl. m. Prahy

Další organizace poskytující statistické informace

Ústav pro informace ve vzdělávání

Ústav zdravotnických informací a statistiky

Český úřad zeměměřický a katastrální

Ústřední orgány

Portál veřejné správy

Odkazy z ústředních stránek ČSÚ

Ostatní

Informace o strukturálních fondech EU